Jyleikönkankaan opastetaulu. Kuva: Eeva Pulkkinen

 

Asiakaspalvelu ja opastus alueella:

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Talaskankaan luonnonsuojelualueella

  • Talaskankaan luonnonsuojelualueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot.
    • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan luonnonsuojelualueella Kainuun alueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja laavut

  • Retkeilyreitin varrella on kolme tulentekopaikkaa. Pikku-Talasjärven länsirannalla on laavu ja koillisrannalla puolikota. Patalammella on myös laavu tulentekopaikkoineen.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulta ei saa tehdä tulentekopaikoillakaan.

Juomavesi

  • Alueen vedet ovat luonnonvesiä, joita ei ole tutkittu. Käyttö omalla vastuulla.

Jätehuolto

  • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.
  • Talaskankaan ja Jyleikönkankaan pysäköintialueilla on ekopisteet, jossa voi lajitella jätteet.

Käymälät

Jokaisen tulentekopaikan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Talaskankaalla ei ole tarjolla sisämajoitusta.

Telttailu ja laavut

Telttailu on sallittu laavujen ja puolikodan läheisyydessä.

Yöpyminen lähiseudulla

Lähiseudun yöpymismahdollisuuksista voi kysyä lähikuntien matkailuinfoista Kajaanista (www.kajaani.fi), Vieremältä (www.vierema.fi) ja Sonkajärveltä (www.sonkajarvi.fi).

Liikuntaesteisten palvelut

Alueella ei ole palveluja liikuntaesteisille.

Muut palvelut lähiseudulla

Lähimmät kaupat, pankit, huoltoasemat sekä muut palvelut ovat Kajaanin (www.kajaani.fi), Sonkajärven (www.sonkajarvi.fi) ja Vieremän (www.vierema.fi) kuntakeskuksissa.