Asiakaspalvelu ja opastus

 • Opastetaulut sijaitsevat Ulkkajoen, Kiviniemen ja Anttosen pysäköintialueilla.
 • Ruunaan retkeilykeskus (www.ruunaa.fi)
  • Monipuolista retkeilyneuvontaa ja opastuksia luonnossa.
  • Kalastuslupien, retkeilytarvikkeiden ja karttojen myynti.
  • Majoitus- ja ravitsemuspalvelut.
 • Maastossa opastavat paikalliset yrittäjät. Lisätietoja saa Visit Karelia matkailupalvelusta (www.visitkarelia.fi).

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kaupat

 • Lähin kauppa sijaitsee Pankakoskella, jonne on Kiviniemen pysäköintialueelta matkaa 3 kilometriä.
 • Kattavimmat kauppapalvelut sijaitsevat Lieksan keskustasta, jonne on Kivinimen pysäköintialueelta matkaa 10 kilometriä.

Tulentekopaikat

Reposuolla on kolme tulentekopaikkaa. Ne sijaitsevat

 • Kaiskunniemessä,
 • Salvoniemessä ja
 • Olpperissa.

Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty.

Juomavesi

 • Alueella ei ole vesipisteitä.
 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Salvoniemen, Kaiskunniemen ja Olpperin tulentekopaikoilla sekä Ulkkajoen pysäköintialueen vieressä on kuivakäymälä.
 • Mukaan kannattaa ottaa WC-paperia.

Yöpyminen

 • Reposuolla voi yöpyä jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi) 1 - 3 vrk. Leiriytyminen on suositeltavaa taukopaikkojen luona.

Yöpyminen lähiseudulla

Liikuntaesteisten palvelut

 • Ulkkajoen pysäköintialueen vieressä on liikuntaesteisille soveltuva katselulava suoluonnon tarkkailuun.
 • Ulkkajoen pysäköintialueelta on 200 metriä pitkä murskepintainen liikuntaesteisille soveltuva polku luontotornille. Tornin alatasanteelle pääsee myös pyörätuolilla avustajan kanssa.
 • Katselulavalta ja luontotornista on erinomaiset näkymät avosuolle, jossa lintuja parveilee varsinkin keväisin ja syksyisin.
 • Ulkkajoen pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä on esteetön wc.

Katselulavalta on avarat näkymät Reposuolle. Kuva: Metsähallitus

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähin kauppa, jossa on myös asiamiesposti, sijaitsee Pankakoskella, jonne on Kiviniemen pysäköintialueelta matkaa 3 kilometriä.
 • Kattavimmat palvelut sijaitsevat Lieksan keskustasta, jonne on Kivinimen pysäköintialueelta matkaa 10 kilometriä.