Ohjeita Pyhä-Luosto vaellusreitillä liikkumiseen    

 • Reitti kulkee välillä Käyräsvaara 4-tie ja Pyhä-Luoston kansallispuisto n. 5 km pituisen reittiosuuden suojelualueen ulkopuolella.
 • Saavuttaessa Pyhä-Luoston kansallispuiston alueelle on noudatettava alueen järjestyssääntöä. 
 • Lue tarkemmin alueen ohjeista ja säännöistä Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssäännöstä.

 

Pyhä-Luoston kansallispuistossa on sallittua

 • liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen mahdollisia rajoitusosia lukuun ottamatta
  • Isokurun rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen on sallittu ainoastaan merkittyä reittiä pitkin. Tarkempi kartta Isokurun rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella).
  • Peurakeron rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen on sallittu 1.6-14.2. välisenä aikana. Tarkempi kartta Peurakeron rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella).
 • marjojen ja hyötysienten poimiminen sekä onkiminen ja pilkkiminen järvivesissä.

Isokuru on ympäri vuoden rajoitusvyöhykettä, liikkuminen sallittu vain merkittyä reittiä pitkin. Kuva: Anna Pakkanen, Metsähallitus

rajoitettua

 • tulenteko on sallittu virkistys- ja rajoitusvyöhykkeellä vain niitä varten rakennetuilla taukopaikoilla
 • Lyhytkestoinen leiriytyminen on sallittua rajoitusvyöhyettä lukuun ottamatta. Leiritymisen suositellaan tapahtuvan taukopaikkojen läheisyydessä.
 • Talvipyöräily sallittua muualla paitsi huolletuilla hiihtoladuilla sekä Isossakurussa ja Peurakeron rajoitusosassa.
 • Pyöräily sulan maan aikana sallittua kaikkialla maastoon merkityillä ulkoilureiteillä lukuun ottamatta Isokurun, Noitatunturin ja Isonkurunkankaan reittejä.
 • Viehekalastaminen sallittua kalastonhoitomaksulla tai Metsähallituksen erillisellä vapaluvalla. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.
 • Metsästäminen, joka on sallittu vain paikallisille asukkaille
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.

kiellettyä

 • Liikkuminen ympäri vuoden Isokurun rajoitusvyöhykkeellä merkityn reitin ulkopuolella. Tarkempi kartta Isokurun rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella).
 • Liikkuminen Peurakeron rajoitusvyöhykkeellä 15.2.-31.5. välisenä aikana. Tarkempi kartta Peurakeron rajoitusvyöhykkeestä (vyöhyke on piirretty karttaan punaisella).
 • tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana
  • tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske Ahvenlammen ja Huttujärven keittokatoksia, Huttuloman, Isokurun, Rykimäkeron ja Ukko-Laavun kotia eikä Isokurun ja Karhunjuomalammen puolikotia. Huomaathan, että Karhunjuomalammen laavulla tulenteko on kuitenkin kielletty.
  • Kielto ei myöskään koske Yli-Luoston ja Huttuloman autiotupien, eikä Huttujärven, Kuukkelin ja Yrjölän vuokratupien kamiinoja. 
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • koirien uittaminen Karhunjuomalammessa
 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.

Pyhä-Luoston kansallispuistossa kulkiessa pitää koirat olla kytkettynä. Kuva: Teemu Kuisma

Lue tarkemmin alueen ohjeista ja säännöistä Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssäännöstä.

Ennakkovarustautuminen

Vuodenajat 

 • Lumet sulavat Pyhä-Luostolla pääosin huhti-toukokuussa. Pysyvä lumipeite verhoaa Pyhä-Luoston tunturit loka-marraskuussa. Paras vaellusaika on lumien sulettua lokakuun puoleenväliin.
 • Ruskan värien voimakkuus vaihtelee vuosittain. Paras ruska on keskimäärin syyskuun 10. päivän tienoilla.

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa. 
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Maksuton retkikartta.fi-verkkosivusto on oiva apu retkillä. Kuva: Anna Pakkanen

Turvallisuus

 • Talvella retkeileminen on vaativaa. Sää- ja valo-olosuhteet ovat keskitalvella vaikeat, sillä pakkasta voi olla jopa -40° ja kaamosaikana päivänvaloa on vain muutamia tunteja.
 • Kevättalvi on suosittua retkeilyaikaa, mutta silloinkin on varustauduttava asianmukaisesti. Tavallisilla latusuksilla ei pidä lähteä latuverkostoa kauemmas!
 • Moottorikelkkajälkien seuraamisessa tulee olla varovainen, koska alueella liikkuu moottorikelkoilla mm. poromiehiä.
 • Liiku ja leiriydy jälkiä jättämättä, käytä merkittyjä reittejä ja taukopaikkoja.
 • Tee merkintä käynnistäsi levähdyspaikkojen vieraskirjaan. Hätätapauksissa merkintä helpottaa auttajia. Parannusehdotuksetkin ovat tervetulleita!
 • Tunturiketjun alueella korkeuserot ovat paikoin suuria.
 • Pitkospuut voivat olla sateella liukkaita.
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
 • Katso myös retkikohteen ajankohtaista -sivu

Tupaan on mukava tulla kun valmiina on sopivan pieniksi pilkotut puut kiehisineen. Kuva: Olli Vainio

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.