Taikinasaaren retkisataman huolto lopetettu

(Päivitetty 19.8.2019)

Pidä Saaristo Siistinä ry on lopettanut Taikinasaaren retkisataman huollon Pihlajavedellä maanomistajan irtisanottua maankäyttösopimuksen. Vaikka retkisatama on poistettu luettelosta, näkyy se yhä kartoissa.
 

Kartta saimaannorpan tärkeimmistä pesimäalueista

(Päivitetty 3.1.2018)
Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa tuotetuilla kartoilla lisätään tietoa saimaannorpan tärkeimmistä, häiriölle herkistä pesimäalueista. Paikkatietoanalyysiin perustuva pesätiheyskartta auttaa jäällä liikkujia hahmottamaan, missä riski häiritä norpan pesimärauhaa on suurin.

Uusi järjestyssääntö

(Päivitetty 10.8.2016)
Pihlajaveden luonnonsuojelualueelle on 4.8.2016 Metsähallituksen päätöksellä annettu järjestyssääntö (julkaisut.metsa.fi), joka sisältää ne määräykset ja ohjeet, jotka alueella kulkevien tulee tietää ja tuntea. Järjestyssääntö koskee liitekarttaan merkittyjä alueita sekä myös alueita, jotka myöhemmin on liitetty tai liitetään Pihlajaveden luonnonsuojelualueeseen.