Patikointi Erävaellus Melonta Lintujen tarkkailu Kalastus Hiihto maastossa Metsästys Marjastus ja sienestys

Patikointi

  • Alueella on hyvät patikointimahdollisuudet ja merkittyjä retkeilyreittejä noin 17 km.

Erävaellukset kävellen

  • Alueen halki kulkee Itärajan kesäretkeilyreitti. Alueella on myös yhdyspolku autiotupien välillä.
  • Alueella voi muuten liikkua vapaasti, mutta rajavyöhykkeelle meneminen on kielletty ilman erityislupaa.

Melonta

  • Karttimojoki on suosittu melontareitti. Suojelualueen kohdalla joki virtaa rauhallisesti ja on melottavissa molempiin suuntiin. Kanootteja voi vuokrata paikallisilta matkailuyrittäjiltä.

Muut aktiviteetit

  • Tarkkailla lintuja: Martinselkonen on hyvä linturetkikohde. Erityisesti kevät on hyvää lintujen tarkkailuaikaa. Alueen lintukanta on kaiken kaikkiaan hyvin edustava. Karttimojoella meloen voi tarkkailla soiden ja vesien lintuja. Erämainen metsien linnusto on myös runsasta.
  • Tehdä erävaelluksia hiihtäen: Itärajan talviretkeilyreitti kulkee alueen itärajaa pitkin. Latua ei kunnosteta säännöllisesti. Paikallisten matkailuyrittäjien ladut täydentävät latuverkostoa. Alueella voi hiihtää vapaasti, mutta rajavyöhykkeelle meneminen on kielletty ilman erityislupaa (www.raja.fi).
  • Kalastaa: Luonnonsuojelualueella voi onkia ja pilkkiä jokamiehenoikeudella.
  • Metsästää: Alue kuuluu pienriistan metsästysalueeseen Martinselkonen (lupa-alue 5603, www.eräluvat.fi). Luvat voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (www.eräluvat.fi). Paikallisilla asukkailla on alueella ns. vapaa metsästysoikeus.
  • Marjastaa ja sienestää: Marjastus ja sienestys on alueella sallittua. Alueella on runsaasti hillasoita.
  • Uida: Martinselkosen järvissä saa uida, mutta virallisia uimarantoja ei ole.
Yhteistyötahojen palvelut Hossan luontokeskuksessa

Kalastonhoitomaksu

Kuva: Metsähallitus.

Kalastaja (18-64-vuotias) - maksa kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi).