Liimanninkosken alue siirtyi valtion omistukseen vuonna 1989 ja lehtojensuojelualue perustettiin vuonna 1992. Suojelualueen perustamisen jälkeen joen eteläpuolisia luonnontilaisia alueita on käytetty tutkimus- ja opetuskäyttöön, ja joen pohjoispuolisia alueita retkeilyyn ja perinnemaiseman ylläpitoon. Vuonna 2008 suojelualue siirtyi Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallituksen hallintaan.

Liimanninkosken ladot olivat käytössä vielä muutama vuosikymmen sitten. Kuva: Metsähallitus

Ennen suojelualueen perustamista Liimanninkoskella on harjoitettu laidunnusta ja maanviljelyä. Tästä ovat merkkinä alueella sijaitsevat puimala, ladot ja niityt. Alueen läpi virtaavassa Muhosjoessa on uitettu puuta 1940-luvulle saakka ja suojelualueen lounaisrajalla on merkkejä entisaikaisesta tervanpoltosta.