Ohjeita Liesjärvellä liikkumiseen

Liesjärven kansallispuistossa on

sallittua

 • liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen mahdollisia rajoitusosia lukuun ottamatta
 • marjojen ja ruokasienten poimiminen

rajoitettua

 • tulenteko ja leiriytyminen on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla.
 • 15.4. - 15.7. muutamille saarille on maihinnousukielto (kartta)
 • Tervalamminsuon suoalueella on liikkuminen on kielletty 15.4. - 15.7.
 • kalastus:
  • Onkia ja pilkkiä voi jokamiehenoikeudella rajoitusosia lukuun ottamatta.
  • Viehekalastus on sallittua yhdellä vavalla rajoitusosia lukuun ottamatta. Viehekalastusta varten pitää 18-64 vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu  (www.eräluvat.fi). Luvat voi ostaa erälupien verkkokaupasta (www.eräluvat.fi).
  • Liesjärvi, Hangaslampi ja Lahnalammi eivät kuulu kansallispuistoon. Jos kalastat Liesjärvellä tai Lahnalammilla useammalla vavalla, tarvitset kalastonhoitomaksun lisäksi Liesjärven osakaskunnan tai Kyynäräharjun vesialueen osakaskunnan luvan. Osakaskuntien lupia myydään Hämeen luontokeskuksesta.  
  • Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi
 • maastopyöräily on järjestyssäännön mukaan sallittu ainoastaan tarkoitukseen parhaiten soveltuvilla reiteillä: Kukkoharjuntie, Kanteluksentie, Kyynäränharju, Korteniementie, Katavalammintie). Katso kartta järjestyssäännöstä (pdf-tiedosto 348 kt, www.metsa.fi).
 • ratsastus on sallittu vain sitä varten osoitetuilla teillä ja reiteillä. Katso kartta järjestyssäännöstä (pdf-tiedosto 348 kt, www.metsa.fi).
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kiellettyä

 • tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen.
Kalastajia Kyynäränharjulla. Kuva: Jari Kostet
 

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet ja turvallisuus

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.