Asiakaspalvelu ja opastus

 • Kuhmon luontokeskus Petola neuvoo, myy lupia ja esittelee Ystävyyden puiston alueita.
 • Maasto-opastus koulu- ja päiväkotiryhmille: tutustu koululais- ja lapsiryhmien palveluihin Lauttavaaran luontokoulumetsässä tai kysy lisää Petolasta.
 • Elimyssalon luonnonsuojelualueella on suomen-, englannin- ja venäjänkieliset maasto-opastetaulut pysäköintialueilla sekäLevävaarassa ja Latvavaarassa.
 • Ystävyydenpuiston alueen palveluvarustusta sekä Levävaaran ja Latvavaaran perinnetiloja on kunnostettu vuosien mittaan erilaisissa hankkeissa.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Elimyssalon luonnonsuojeluaueella

 • Elimyssalon luonnonsuojelualueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan retkeilyalueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja laavut

 • Saari-Kiekki: tulentekopaikka ja laavu
 • Elimysjärven itäpää, Saunaniemi: tulentekopaikka ja laavu
 • Elimyskangas: tulentekopaikka
 • Heinävaara: tulentekopaikka

Saari-Kiekin laavu. Kuva: Eeva Pulkkinen

Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty myös tulentekopaikoilla.
Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

 • Alueen vedet ovat luonnonvesiä, joita ei ole tutkittu. Käyttö omalla vastuulla.
 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.
 • Levävaaran pihapiirissä olevaa kaivoa ei suositella käytettäväksi. Pihapiirin ulkopuolella on lähde, jolle johtaa viitoitettu polku.
 • Juomavesi on hyvä tuoda mukana.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit retkeilyn ABC:stä.

Jätehuolto

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

 • Saari-Kiekin ja Viiksimon pysäköintialueilla on kierrätyspisteet, joissa voi lajitella muovin, metallin, sekäjätteen ja keräyslasin.

Käymälät

 • Jokaisen tulentekopaikan ja laavun yhteydessä on kuivakäymälä.
 • Sekä Levävaarassa että Latvavaarassa on navettarakennuksen takana kuivakäymälät.
 • Myös Saari-Kiekin ja Viiksimon pysäköintipaikoilla on kuivakäymälät.

Yöpyminen

 • Elimyssalolla ei ole yleisiä majoitustiloja.
 • Erikoistapauksissa, kuten leireillä, Levävaarassa on mahdollista järjestää majoitusta. Yöpymisestä on sovittava Kuhmon luontokeskus Petolan kanssa.
 • Kesällä Levävaarassa asuvat lammaspaimenet ja pihapiirin aitauksessa laiduntavat lampaat. Lampaita saa rapsutella, mutta rakennukset eivät ole avoinna yleisölle.

Telttailu ja laavut

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu laavujen ja tulentekopaikkojen läheisyydessä.

 • Laavut Saari-Kiekissä ja Elimysjärvellä
 • Tulentekopaikat Elimyskankaalla ja Heinävaarassa

Yöpyminen lähiseudulla

 • Lähiseudun yöpymismahdollisuuksista saa tietoa Kuhmon matkailupalveluista (www.kuhmo.fi) sekä Kuhmon ja Suomussalmen alueilla matkailupalveluja tarjoavista Wild Taiga -yrityksistä (www.wildtaiga.fi).
 • Erämökkejä ja muita majoituspalveluita myös Villi Pohjolan verkkopalvelusta (www.villipohjola.fi)

Liikuntaesteisten palvelut

Elimyssalolla ei ole liikuntaesteisten palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla

Lähimmät kaupat, pankit, huoltoasemat ja muut palvelut löytyvät Kuhmon taajamasta (www.kuhmo.fi).