Ohjeita Aulangolla liikkumiseen

Aulangon luonnonsu ojelualueella on mm.

sallittu

 • liikkuminen jalan ja hiihtäen
 • autolla ajo rengastiellä kesäisin klo 8-23 välisenä aikana
 • ruokasienten ja metsämarjojen poimiminen. 

rajoitettu

 • Maastopyöräily on järjestyssäännön mukaan sallittu ainoastaan päällystetyllä rengastiellä sekä järjestyssäännön liitekartassa osoitetuilla sorapäällysteisillä teillä ja poluilla.
 • Ratsastus on sallittu vain siihen erikseen osoitetuilla reiteillä.
 • Aulangonjärvessä ja läheisessä Vanajavedessä saa pilkkiä ja onkia jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi) sekä viehekalastaa kalastonhoitomaksulla (www.eraluvat.fi). Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kielletty

 • roskaaminen,
 • leiriytyminen ja tulenteko,
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen,
 • opasteiden ja muiden rakenteiden sekä koealojen vahingoittaminen,
 • kasvillisuuden, maaperän tai muun luonnon vahingoittaminen ja häirintä sekä muita kävijöitä häiritsevä toiminta
 • metsästys ja kalastus.

Aulangon luonnonsuojelualueen järjestyssääntö (julkaisut.metsa.fi) kokonaisuudessaan.

Ennakkovarustautuminen

Varusteet ja turvallisuus

Aulangon näkötorni sisältä. Kuva: Outi Mäenpää

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.