Asiakaspalvelu ja opastus

Syötteen luontokeskus on kansallispuiston pääopastuspaikka

 • Opastukset, esittelyt, näyttelyt, retkeilyneuvontaa puistoon ja lähialueille. Luontokeskuksen näyttely kertoo Syötteen kansallispuiston luonnosta ja historiasta. Auditoriossa voi katsella ilmaisia luontofilmejä.
 • Kalastus-, metsästys- ja uralupien myynti.
 • Rakennuksessa toimii Kahvila Korppi. Läskipyörien vuokraus heidän kauttaan numerosta 040 553 5469. Myytävänä myös karttoja, pelejä, kirjoja, Metsähallituksen logotuotteita sekä paikallisia käsitöitä.
 • Syötteen luontokeskukseen ohjaa suomen- ja englanninkieliset opastetaulut.
 • Syötteen kansallispuiston maasto-opastetaulut ovat suomeksi.
 • Luontoa lukemaan, elämysten kautta oppimaan Syötteellä - lisätietoa koululaisille ja päiväkotilaisille suunnatuista palveluista.

Syötteen luontokeskus. Kuva: Saara Airaksinen

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Syötteen kansallispuistossa

Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat ja ravintolat

Kaupat

 • Syötekylän Kauppa, Syötekyläntie 1257, 93280 Syöte, puh. 0440322652
 • Tunturi Market Iso-Syöte, Romekievarintie 1, 93280 Syöte, puh. 0440388668

Tulentekopaikat ja tuvat

Tulentekopaikat 

 • Syötteen luontokeskus: tulentekopaikka ja laavu
 • Peuronlampi: tulentekopaikka ja laavu
 • Lomaoja: tulentekopaikka ja laavu
 • Rytivaara: tulentekopaikka
 • Vattukuru: tulentekopaikka ja laavu
 • Pyhitys: tulentekopaikka ja laavu
 • Salmitunturi: tulentekopaikka ja laavu
 • Kuittilampi: tulentekopaikka ja laavu
 • Kouva: tulentekopaikka ja laavu

Päivätuvat

Autiotuvat

Varaustuvat

 • Ahmatupa: pihalla myös kota ja sauna, hiihtosesongin aikaan latukahvila
 • Rytitupa Rytivaarassa, pihalla sauna

Avotulenteko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty tulentekopaikoilla. Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC -osiossa.

Juomavesi

Kansallispuiston lähteiden ja virtaavien metsäpurojen vesi on yleensä juomakelpoista, mutta vesiä ei ole tutkittu. Luonnonvesien käyttö omalla vastuulla.

Jätehuolto

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Syötteen luontokeskuksessa wc:t sekä esteetön wc. Kaikilla kansallispuiston taukopaikoilla ja tuvilla on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Kansallispuisto jaetaan kahteen erilliseen osaan: perus- ja erämaaosaan.

 • Perusosaan kuuluvat Syötteen alue etelästä Latva-Kouvan järvelle asti sekä Maaselän ja Salmitunturin alueet. Perusosalla telttailu on sallittu taukopaikkojen eli laavujen ja tupien yhteydessä.
 • Erämaaosaan kuuluvat puiston pohjoisimmat osat Latva-Kouvan järvestä pohjoiseen ja Latva-Korte-Kärppävaaran alue. Erämaaosalla telttailu on sallittu jokamiehenoikeuksien (www.ymparisto.fi) mukaisesti.

Syötteen kansallispuiston erämaaosalla voi kulkea omia polkujaan. Kuva: Jorma Luhta

Telttailu, laavut ja kodat

Laavupaikkojen varustukseen kuuluvat tulentekopaikka, puuvaja ja kirves sekä kuivakäymälä. Telttailu on sallittua tulentekopaikkojen yhteydessä sekä puiston erämaaosissa vapaasti valittavissa paikoissa.

 • UKK-reitin varrella on neljä laavua: Syötteen luontokeskuksen laavu, Lomaojan laavu, Peuronlammen laavu sekä Kouvan laavu.
 • Salmitunturin alueella Kirkkopolun varrella on Salmitunturin laavu.
 • Vattukurun, Pyhityksen ja Kuittilammen laavut ovat merkattujen kesäreittien varrella.
 • Ahmatuvan pihapiirissä on kota.

Autio- ja varaustuvat

 • Syötteen kansallispuistossa on 8 autiotupaa. Kaikkiin tupiin on sallittua tuoda lemmikkieläimiä:
  • Ahmatupa sijaitsee Ahmavaaran etelärinteellä Pärjänjokeen laskevan Ahmaojan varressa.
  • Hiltunen sijaitsee Hiltusenvaaran eteläpuolella, Iso hiltusensuon etelälaidassa.
  • Hoikkalampi sijaitsee kansallispuiston Posion puoleisessa osassa Hoikkalammen itäpuolella.
  • Raatetupa sijaitsee kansallispuiston keskiosassa Kumpu-Raatevaaran päällä, Ruuhensuo-Raatevaara-Rytivaara - reitin varrella.
  • Lomavaara sijaitsee Lomavaarassa Oulun ja Lapin läänin rajan tuntumassa UKK-reitin varrella.
  • Vaara-Salminen sijaitsee Kansallispuiston Salmitunturin osa-aleella, Vaara-Salminen - järven etelärannalla.
  • Vinola sijaitsee kansallispuiston Salmitunturin osa-alueella, Patolehdon etelälaidalla, Kutinlampeen laskevan Jylkynojan läheisyydessä.
  • Liiveri sijaitsee kansallispuiston Latva-korte-Kärppävaaran osa-alueella, Liiverinsuon itäpuolella.
 • Kansallispuistossa on kaksi varaustupaa, joista voi vuokrata petipaikkoja. Varaukset ja avainpalvelu Syötteen luontokeskuksessa, puh. 020 639 6550. Syötteen alueen varaustupiin saa tuoda lemmikkieläimiä.
  • Ahmatupa sijaitsee Ahmavaaran etelärinteellä Pärjänjokeen laskevan Ahmaojan varressa.
  • Rytitupa sijaitsee Rytivaaran kruununmetsätorpan pihapiirissa Rytivaarassa Rytivaaran kierros-päiväreitin varrella.
  • Muutaman kilometrin päässä kansallispuiston rajalta on Isoniemen varaustupa, joka sijaitsee Pärjänjoen länsirannalla, Pärjänjoen melontareitin varrellam 2km Taivalkoski-Pudasjärvi-kuntarajasta etelään.

Yöpyminen lähiseudulla

Syötteen kansallispuiston lähialueet tarjoavat runsaasti yöpymismahdollisuuksia hotelleissa, mökeissä, telttailu- ja karavaanarialueilla:

Karavaanareille on Syötteellä kaksi aluetta:

 • Syöte Resort Caravan, Takarinteentie 14, puh. 0400 499 215.
 • Caravan Pikku-Syöte, pun. (08) 815 4000.

Hotellit ja mökit

Varusteiden vuokraus

 • Luontokeskuksella on vuokrattavana lastenkantorinkka, riippumattoja sekä frisbee golf -kiekkoja. Talvella lisäksi lumikenkiä, liukulumikenkiä, potkureita ja lapsenvetoahkio. 
 • Läskipyörien vuokraus Kahvila Korpin numerosta 040 553 5469.
 • Syötteen alueen yrityksillä on vuokrattavana suksia ja retkeilyvälineitä.

Liikuntaesteisten palvelut

Kellarilammen luontopolulla on tilaa ja palveluja pyörätuolilla liikkuville. Kuva: Metsähallitus/ Hannu Lehtonen

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähimmät päivystävät poliklinikat, terveyskeskukset: Taivalkoski, Sairaalatie 8, Puhelin 040 860 9001 (päivystys, hoitajat). Pudasjärvi Juhontie 8, Puhelin: 020 690 220.
 • Lähimmät apteekit, lääkekaapit: Tunturi Market Iso-Syöte (Lääkekaappi), puh. 044 083 8668, Taivalkosken apteekki (www.taivalkoskenapteekki.fi), puh. 040 840 8000, Pudasjärven apteekki (www.pudasjarvenapteekki.fi) puh. (08) 821 185.
 • Lähin posti: Posti Taivalkoski 0200 71000, Posti Pudasjärvi 0200 71000.

Lähiseudun nähtävyyksiä

 • Iso-Syöte, Suomen eteläisin tunturi, 431 m: merenpinnan yläpuolella. Huipulta avautuvat maisemat Syötteen kansallispuiston vaaroihin ja ympäröivään maastoon. Maisemaa elävöittävät syksyinen ruska, kesäyön aurinko ja talvisin "tykky" eli puihin kertynyt lumi. Iso-Syöte on myös tunnettu matkailukeskus. Lisätietoja Syötteen matkailukeskusten verkkosivuilta (www.syote.fi).
 • Kaunislammen aarnialueella on mannerjäätikön aikojen alussa muovaama jyrkkärinteinen rotkojärvi. Tälle aarnialueeksi rauhoitetulle, nimensä mukaan kauniille lammelle johtaa 2,3 km:n mittainen polku Ruuhensuon paikallistieltä, jossa on pysäköintialue ja opastustaulu. Kaunislammella on v. 2003 rakennettu päivätupa. Kaunislammelta polku jatkuu poikki Syötteen kansallispuiston Rytivaaran kruununmetsätorpalle ja Syöte - Kouva UKK-reitille

Yhteistyötahojen palvelut Syötteellä

Retkikohteen esite

Syötteen kansallispuiston esite (pdf 4,0 Mt, julkaisut.metsa.fi)