Den mest krävande delen av leden är sprickdalen i Pumpulikirkko naturskyddsområde. Bild: Katri SuhonenVirvatulten polku är en medelsvår led. Till största delen är leden lättframkomlig men den har även svårframkomliga ställen. Även en mindre erfaren vandrare kan färdas längs leden eftersom den är tydligt markerad. Leden kan dock inte rekommenderas till sådana som helt saknar erfarenhet av vandring eftersom den är krävande. Virvatulten polku lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Leden är stenig och särskilt Pumpulikirkko naturskyddsområde med alla raviner gör leden krävande och därför är vandringshastigheten långsammare än normalt. En ungefärlig dagsetapp är 10 - 19 km beroende på konditionen. Eftersom leden är så långsam att vandra kan man med fördel dela upp den på två dagar och övernatta till exempel vid skärmskyddet vid tjärnen Pankalampi som finns halvvägs på leden.

Det går att vandra längs leden från slutet av maj fram till oktober ända tills snön kommer. I sänkorna och ravinerna ligger snön kvar länge. Under vårfloden kan även spångerna ligga under vatten. Under en del vårvintrar går det ett skidspår mellan Metsäkartano och Pumpulikirkko, men det underhålls inte regelbundet.