Service längs Virvatulten polku -leden

17.5.2019
Virvatulten polku- leden från Tiilikkajärvi nationalpark till Pumpulikirkko tas ur bruk under sommaren 2019. Ledens friluftsanordningar är i dåligt skick och de nedmonteras under det här året.

Kundtjänst och vägledning

 • Invid Virvatulten polku finns informationstavlor om områdets natur.
 • Tiilikkajärvi nationalparks guide har inte jour vid Sammakkotammi informationsställe efter år 2006. Informationsstället finns vid vägen mellan Rautavaara och Valtimo (nr 5850) vid stranden av sjön Sammakkojärvi.
 • Från Metsäkartano (www.metsakartano.com, på finska) kan man beställa guide för leden.

Dricksvatten

 • Dricksvatten kan hämtas från Metsäkartano.
 • I Tiilikkajärvis nationalpark finns en brunn på gården vid Uittostugan, enligt vattenundersökningen är vattnet drickbart. Uittostugan ligger inte vid leden, utan 3,5 km från Sammakkotammi informationsställe.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • I Tiilikkajärvi nationalpark och vid Virvatulten polku gäller skräpfritt friluftsliv, vilket innebär att var och en själv tar ansvar för sitt skräp genom att ta hem det. Dessutom kan man kompostera bioavfall i torrtoaletterna och vid eldplatserna finns instruktioner om vilket skräp som kan brännas.
 • Friluftsliv och miljön

Vedhantering

 • Vid Yrttilampi eldplats finns kluven ved samt en yxa för vedklyvning. I Pankalampi och Yrttisuo skärmskydd man måste själva såga och klyva brännved.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats.
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Fikapaus vid Yrttilampi eldplats. Bild: Katri Suhonen

Ansvariga för underhållet

 • Rautavaara kommun ansvarar för veden vid Pankalampi skärmskydd.
 • För avfalls- och vedhanteringen vid Yrttilampi eldplats ansvarar Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster. Mer information från Kolis naturum Ukko.
 • Metsäkartano ansvarar för vedhanteringen vid Yrttisuo skärmskydd.


WC och toaletter

 • Vid Sammakkotammi informationsställe i Tiilikkajärvi nationalpark, Yrttilampi eldplats och Pankalampi skärmskydd finns det torrtoaletter.
 • På Metsäkartano finns det WC.


Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det är tillåtet att tälta vid Yrttilampi eldplats och vid Pankalampi och Yrttisuo skärmskydd.
 • Pankalampi skärmskydd finns på östra sidan av Pankalampi. Skärmskyddet förvaltas av Rautavaara kommun.
 • Yrttisuo skärmskydd finns i terrängen mellan fågeltornet vid Yrttisuo och vägen som leder till Metsäkartano. Skärmskyddet förvaltas av Rautavaara kommun.

Hotell, hyresstugor och service för husvagnsägare

 • På Metsäkartano (www.metsakartano.com, på finska) finns logi i vildmarkshotellets rum eller i hyresstugor. För husvagnar finns ett eget campingområde.


Övrig service

 • På Metsäkartano (www.metsakartano.com, på finska) kan man äta i restaurangen samt hyra friluftsutrustning.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).