Ledbeskrivning för Virvatulten polku -leden

17.5.2019
Virvatulten polku- leden från Tiilikkajärvi nationalpark till Pumpulikirkko tas ur bruk under sommaren 2019. Ledens friluftsanordningar är i dåligt skick och de nedmonteras under det här året.

Leden Virvatulten polku går från informationsstället vid Sammakkotammi i Tiilikkajärvi nationalpark via skyddsområdet för de gamla skogarna runt Pumpulikirkko till Metsäkartano i Rautavaara. Det går lika bra att vandra leden från Tiilikkajärvi till Metsäkartano eller i motsatt riktning.

Vandrare vid Pumpulikirkko. Bild: Katri Suhonen

Lämpliga startpunkter

 • Tiilikkajärvi nationalpark
 • Konttimäki parkeringsplats
  • Från Konttimäki parkeringsplats och informationstavla ungefär halvvägs längs leden finns en förbindelse till etappen mellan skärmskyddet vid Pankalampi och eldplatsen vid Yrttilampi. Från parkeringsplatsen är det 1,5 km till Pumpulikirkko från Metsäkartanohållet.
 • Metsäkartano (www.metsakartano.com, på finska)


Ledens etapper

Virvatulten polku är inte en rundslinga, men leden kan indelas i etapper enligt rastställenas läge:

 • Informationsstället vid Sammakkotammi (Tiilikkajärvi nationalpark) - Skärmskyddet vid Pankalampi, 9 km, lättframkomlig terräng
 • Skärmskyddet vid Pankalampi - Eldplatsen vid Yrttilampi, 6 km, svårframkomlig etapp.
 • Eldplatsen vid Yrttilampi - Metsäkartano, 4 km, lättframkomlig etapp.

Ledbeskrivning


Ledmarkering

 • Leden är markerad så att träden är målade med en röd-orange ring. Ledskyltar finns med cirka 2 km mellanrum.


Förbindelse med andra leder

Vandringsleder

 • Det finns möjlighet att starta leden i Tiilikkajärvi nationalpark vid Sammakkotammi informationsställe.
 • Från Metsäkartano (www.metsakartano.com, på finska) finns det en förbindelse till Holinrotko och man kan välja mellan två olika etapper, 6 km och 15 km.

Skidspår

 • Under en del vårvintrar går det ett skidspår mellan Metsäkartano och Pumpulikirkko, men det underhålls inte regelbundet. Skidspåret är 14,5 km lång fram och tillbaka. De sista 200 metrarna fram till jättegrytan Pumpulikirkko måste man gå till fots eftersom terrängen består av blockmark
  • Ytterligare information: Metsäkartano (www.metsakartano.com, på finska)

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!