Instruktioner och regler för Virvatulten polku -leden

17.5.2019
Virvatulten polku- leden från Tiilikkajärvi nationalpark till Pumpulikirkko tas ur bruk under sommaren 2019. Ledens friluftsanordningar är i dåligt skick och de nedmonteras under det här året.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Instruktioner för den som färdas längs Virvatulten polku

 • På naturskyddsområden och Natura-områden får man färdas till fots, på skidor, snöskor samt med cykel längs vägarna.
  • Det går att vandra längs leden under barmarkstid från slutet av maj fram till oktober ända tills snön kommer. Vårflödet varierar från år till år, men i regel är det inte längre högvatten på lederna i början av juni.
  • En del vårvintrar har man dragit upp ett skidspår från Metsäkartano till Pumpulikirkko. Man kan fråga om i vilket skick skidspåret är från Metsäkartano som står för dess underhåll.
 • Det är tillåtet att plocka bär och svamp. På natur skyddsområdena får man inte samla växter eller störa djuren. Marken och berggrunden får inte skadas.
 • Det är förbjudet att jaga i Tiilikkajärvi nationalpark och på Pumpulikirkko natur skyddsområde. På annat håll inom ledens Natura-områden finns det möjlighet att jaga med tillstånd av markägaren.
 • Det är förbjudet att köra motorfordon på naturskyddsområdena på andra ställen än på särskilt anvisade vägar. Det är tillåtet att köra snöskoter endast längs officiella snöskoterleder.
 • I Tiilikkajärvi nationalpark bör ordningsstadgan för Tiilikkajärvi nationalpark följas.

Invid stigen kan man hitta fina lingonmarker. Bild: Katri Suhonen

Att tälta och göra upp eld

 • Det är tillåtet att tälta vid Yrttilampi eldplats och vid Pankalampi och Yrttisuo skärmskydd.
 • Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast på därtill anvisade platser och endast när det inte utfärdats varning för skogsbrand.


Förberedelser

GPS-mottagaren är ett bra hjälpmedel på utflykten, men till exempel i kanjondalarna är är den inte tillräckligt tillförlitlig. Bild: Katri Suhonen

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Virvatulten polku är markerad med färgsymboler och ledskyltar men det är ändå bra att ha en karta med sig.
 • Berg, blockfält och trädrötter kan vara hala. Även lösa stenar på lederna kan vara förrädiska.
 • Branterna gör leden krävande och därför är vandringshastigheten långsammare än normalt.
 • GPS-mottagaren hittar inte alltid tillräckligt många satelliter i kanjonen vid Pumpulikirkko.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Utrustning

 • Då man färdas längs Virvatulten polku är det bra att ha vattentäta och stadiga skor eftersom stenar och trädrötter försvårar vandringen. Det finns spångar över de sanka partierna. Bäckarna kan svämma över leden ända fram till början av juni.
 • Det är bäst att ta med dricksvatten och toalettpapper.
 • Friluftslivets ABC:

Årstiderna

 • I sänkorna och ravinerna ligger snön kvar länge ända fram till månadsskiftet maj - juni.
 • Sanka partier passeras längs spångar. Bäckarna kan svämma över leden ända fram till slutet av maj.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!