Kartor över och kommunikationer i Valkmusa

Valkmusa nationalpark är beläget norr om väg E18, invid landsväg nr. 3562 från Pyttis mot norr vid Broby.

Kommunikationer

Med bil

 • Vägen till Valkmusa national park är skyltat från vägen nr 170. Från Simonsaari parkeringsplats (Vastilantie 886) finns det skyltar till rundslinga och naturtorn. Från slutet av vägen Suolinnantie, (Suolinnantie 740) finns det skyltar till Moronvuori dagsstuga. 

 

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Det finns två parkeringsplatser i Valkmusa: 
  • Simonsaari parkeringsplats, Vastilantie 886 (invid väg 3562 vid Valkmusa myr, Pyttis)
  • I slutet av vägen Suolinnantie, Suolinnantie 740, (Pyttis, i den östra delen av parken)

Kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta L434, 1:50 000. Kartan fås bland annat av Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartblad nummer 3024 07, 1:50 000. Kartor fås bland annat av Karttakeskus och Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Valkmusas karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Simonsaari parkeringsplats, Vastilantie 886 (invid väg 3562, Pyttis)
 • I slutet av vägen Suolinnantie, Suolinnantie 740, (Pyttis, i den östra delen av parken)

 

Broschyr över utflyktsmål


Pdf-fil 1.3 MB (julkaisut.metsa.fi)