Samegården Välimaa

Bild: Marinella Hilmari
Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenSamegården Välimaa byggdes 1858 vid Tana älv, på en plats som under århundraden använts för fiske. Folket på gården fiskade och skötte sina får i de här storslagna landskapet. Gården är numera en unik historisk sevärdhet och ett äkta stycke av samernas förflutna. Gården ger besökare en inblick i livet i den vackra men karga naturen längst i norr i vårt land.

Ursprunglig samegård vid Tana älv

Samegården Välimaa läge i FinlandLäge: Norra Lappland, Utsjoki (www.utsjoki.fi, på finska)

Besök: Det är fritt tillträde till samegården Välimaa. Mer information om samegården Välimaas läge och besök

Anvisningar och regler: Samegården Välimaa är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (www.finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Timmer- och torvbyggnader på en gammal samegård, gårdens värdefulla kulturmiljö. Bekanta dig med sevärdheten och samegården Välimaas historia.

Service: Informationstavlor, utedass.

Passar för: Gripande besöksmål för turister och hela familjen. På gården finns smala gångstigar som inte är framkomliga med barnvagn. Området lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/valimaa.