Ailigasfjällen i Utsjoki

Fjället Ailigas reser sig 342 meter ovanför Utsjoki by. Det är relativt lätt att bestiga Ailigas och från krönet har man en imponerande utsikt över Tana- och Utsjokidalarna, ödemarksområdena Kaldoaivi och Paistunturi samt Utsjoki kyrkby.

Det finns tre fjäll med namnet Ailigas - det heliga fjället - i Utsjoki kommun. Det två andra heter Nuvvus-Ailigas och Karigasniemis Ailigas.

Kyrkstugor i Utsjoki. Foto: Jaakko Vähämäki, Vastavalo.fi

Kyrkstugor i Utsjoki

Det kyrkliga livet i Utsjoki fick sin början vid sjön Mantojärvis stränder i början av 1700-talet. Den första kyrkan blev färdig 1701. Den nuvarande stenkyrkan är arkitekten Carl Ludvig Engels (1778 - 1840) sista och nordligaste verk som byggdes åren 1850 - 1853. Prästgården vid Mantojärvis strand byggdes år 1843.

Kyrkstugorna fungerade som bostäder för samiska familjer eller släkter under kyrkbesök och marknader eftersom de hade så lång väg till sina visten. Den äldsta stugan som står kvar är från 1700-talet. Stugorna som har restaurerats av Museiverket är små och de har dunkel belysning. Den enda värmekällan var en spis av sten som står i hörnet, där man också tillredde mat.

Kyrkstugorna omges av en naturlig torräng som är en vacker syn om somrarna: den klarblåa fjällgentianan öppnar sina kronblad endast under soliga dagar.

Skalluvaara renskiljningsplats

På Skalluvaara renskiljningsplats kan man bekanta sig med renskötselarbeten. Skalluvaara ligger 16 km söder om Utsjoki kyrkby. Det är den viktigaste renskiljningsplatsen i Kaldoaivi renbeteslag. På området finns renvaktarstugor där man bor medan renskiljningen pågår. Det bästa sättet att få reda på vad renskiljningsplatsens olika delar används till får man genom att besöka platsen när renskiljningen pågår.

Den geologiska naturstigen

Den geologiska naturstigen i Utsjoki snirklar längs Dorggannjunni-fjällets sluttningar väster om kyrkbyn. Rundslingan som går via skärmskyddet vid tjärnen Kalgujoenlampi är drygt tre kilometer lång. På skyltarna längs stigen finns information om områdets geologi och istidens inverkan på ytformerna. Längs stigen öppnar sig en del vackra vyer, särskilt vid "Koulun vaaras" flyttblock.