Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Utsjoki området. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom området.

 • Nuorgamin Lomakylä (www.nuorgaminlomakyla.fi, på finska eller på engelska)
  • Guidade utflykter: fiske, hundspannsåkning, skidåkning, snöskovandring, fågelexkursion, bärplockning, paddling, jakt, vandring, cykling, svampplockning och tematurer, renköring eller rensafari och snöskoterkörning
  • Uthyrning av utrustning:  roddbåt och motor, snöskoters och snöskors
  • Matservice: friluftscatering, restaurang, cáfe, beställd catering
  • Färdtjänst: med bil
  • Inkvartering och uthyrning av lokaler: uthyrning av konferensrum, campingområde, stugförmedling och  lägenheten
  • Övriga tjänster: konferenstjänster och lägerskola  

Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger, butiker och kiosker

 • Det finns många caféer, restauranger och andra matställen i Utsjoki (www.utsjoki.fi, på norsk).
 • De flesta semesterbyarna har caféer och kiosker som har öppet på sommaren vid receptionen.
 • Det finns två livsmedelsbutiker, en grillkiosk och specialaffärer i Utsjokiområdet (www.utsjoki.fi, på norsk).

Dricksvatten

 • Vattnet i bäckar och även tjärnar i fjällområdet är i regel drickbart. Det är bäst att koka vatten från Tana älv och Utsjoki älv innan man dricker. Då vädret är varmt är det alltid bäst att koka vattnet.
 • Tips om dricksvattentipsen i friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Avfallskärl finns vid ledernas rastplatser och rekreationsplatser vid stränderna i Utsjokiområdet. Forststyrelsen rekommenderar dock att du tar hand om ditt eget skräp.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Föra resten till avfallskärlen som finns i ledernas båda ändar.
 • Avfallshantering i ödemarksområden:
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Torrtoaletter finns vid de flesta eldplatser och skärmskydd.

Övernattning

Tältning och kåtor

 • Du får med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi) fritt tälta på området. Forststyrelsen önskar att du övernattar i närheten av eldplatser och ödestugor eller vid gamla tältplatser för att minska på slitaget i terrängen. Du bör absolut ta med dig tält eller annan övernattningsutrustning även om du har planerat att övernatta i ödestugor.
  • Kåtor finns vid Aittikoski, Kalkujoenlampi och Námmájärvi
 • I Kevo naturreservat är det tillåtet att endast tälta vid de markerade eld- och tältningsplatserna som det finns rikligt av längs leden.

Ödestugor

 • Koahppelasjärvi ödestuga finns längs Utsjoki vandringsled i södra änden av sjön Koahppelasjärvi.

Reserveringsstugor  

 • Yläköngäs hyresstuga ligger i Yläköngäs längs Tana älv. 

Campingområden

 • Det finns ett campingområde i Utsjoki centrum och tältplatser hyrs ut av en del turistföretagare i området. Mer information finns på Utsjoki kommuns (www.utsjoki.fi, på norsk) webbplats.

Uthyrning av utrustning

Service för rörelsehindrade

 • Utsjoki naturtjänster är inte tillgänglig med rullstol. För övrigt är området inte tillgängligt med rullstol eller barnvagn.

Övrig service i omnejden

 • Det finns ett postombud och en bank finns i Utsjoki. Det finns ingen bankautomat i kommunen.
 • Det finns en hälsovårdscentral i Utsjoki och receptfria mediciner kan köpas i K-butiken Merjuska.
 • Om man vill få sin bil transporterad till ett annat ställe kan man vända sig till lokala taxi- och turistföretagare (www.utsjoki.fi, på norsk).
 • Fisketillstånd för Tana älv säljs av flera turistföretagare och i affären Uulan Säästö.
 • I byn finns två bensinstationer.
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.lapland.fi, på finska och engelska).

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).