Utsjokis kommunikationer @ Forststyrelsen 2009

Utsjoki ligger vid finsk-norska gränsen, i norra ändan av riksväg 4 (E 75).

Kommunikationer

Med bil

  • Till Utsjoki kommer man från Enare (längs riksväg 4), från Karigasniemi och Nuorgam (väg 970) samt från norska sidan längs vägen E6.

Med allmänna kommunikationer

  • Det finns en daglig bussförbindelse till Utsjoki från Enare. Om sommaren körs två turer dagligen, om vintern en eller två turer beroende på veckodag. Tidtabeller (www.matkahuolto.fi)
  • Närmaste tågstation (www.vr.fi) finns i Rovaniemi och därifrån en anslutningsbuss till Utsjoki.
  • Den närmaste flygplatsen finns i Ivalo (www.finavia.fi). Det finns ingen anslutningsbuss till Utsjoki från flygplatsen, men en flygtaxi kör till Utsjoki tre gånger i veckan: på måndag, onsdag och fredag.
  • Posttaxin som dagligen kör från Utsjoki till Karigasniemi kan även ta passagerare. Mer information om posttaxin får du från affären Uulan Säästö som verkar som postombud.

Lämpliga startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

© Forststyrelsen 2014

Övriga kartor

  • Terrängkarta X512 Utsjoki och X434 Gistuskaidi, 1:50 000, Karttakeskus 2008. Kartorna kan köpas bland annat i Övre Lapplands naturum Siida, i Ivalo kundtjänst och från Karttakeskus och från Lantmäteriverket.
  • Kevo Paistunturi, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:50 000, Calazo Förlag 2016. Kartorna kan köpäs bla.a. från Calazo, Övre Lapplands naturum Siida och från Ivalo kundtjänst.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Utsjoki Kevo utflyktskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2015. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Ivalo kundtjänst och från Karttakeskus.

Försäljningsställen för kartor

Utflyktskarta.fi: Utsjoki