ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Anvisningar för den som vistas i Utsjokiområdet

 • Du får med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi) fritt vistas och röra dig på Utsjokiområdet.
 • I Kevo naturreservat nära Utsjoki gäller särskilda tillträdesförbud. I Kevo är det tillåtet att tälta endast på de markerade tältningsplatserna. Läs mer på Kevo naturreservats webbplats.
 • Det krävs alltid tillstånd av Forststyrelsen för att arrangera evenemang i ödemarksområden.
 • Forststyrelsen tillåter att man utan separat tillstånd får göra upp öppen eld med kvistar och grenar på statens marker i Övre Lappland. För att använda lågor, alltså fallna träd av ringa värde, behövs ett tillstånd som fås i Övre Lapplands naturum Siida eller i Forststyrelsens Ivalo kundtjänst. De underhållna eldplatserna ska användas så långt det är möjligt. Uppgörande av öppen eld är helt förbjudet då varning för skogsbrand utfärdats även vid de byggda eldplatserna.
 • Miljövänligt friluftsliv
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!

Förberedelser

Tsuoggajoki älv. Bild: Martti Rikkonen.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om mobiltelefonnätverken i Finland har rätt god täckning omfattar de inte hela Utsjokiområdet. I vissa fall kan samtalen styras via norska mobiloperatörer om telefonen väljer nätverk automatiskt. Kontrollera mobiltelefonnätverkets täckning hos din egen operatör. Dessutom finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller samtalen drabbas av störningar. I sådana situationer kan det hjälpa om man söker sig till en högre eller öppnare plats och/eller tar bort SIM-kortet om man ska ringa nödcentralen. Det är även värt att beakta att olika mobiltelefoner kan ha olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • Utsjokiområdet är förutom kyrkbyn och vägarna ett ödemarksområde som kräver vildmarkskunskaper hos den som rör sig där. I nödsituationer tar det lång tid för hjälpen att hinna fram och det är inte alltid enkelt. Nödnumret är 112.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Eftersom Ishavet ligger nära kan väderförhållandena växla mycket snabbt, vilket man alltid ska vara förberedd på när man beger sig ut i naturen. Vädret och skidföret kan växla snabbt även på vintern och ymnigt snöfall kan begränsa sikten och kan leda till att man åker vilse. Snöskoterrutterna i området hjälper skidåkare på traven om vädret slår om och skaren inte mera bär.
 • Det är också bra att lämna ett färdmeddelande med tidtabell om långfärden till vänner och anhöriga. Du kan även lämna ett färdmeddelande till Övre Lapplands naturum Siida, eller Utsjokis naturtjänster, men då måste du absolut komma ihåg att meddela när du återvänt.
 • Friluftslivets ABC:

Utrustning

 • Vandringar på de markerade lederna inom Utsjoki närområde kräver inte någon specialutrustning utöver terrängskor.
 • Utsjokiområdet hör ihop med vidsträckta ödemarker såväl i öster som i väster. Med karta, kompass och ordentlig vandringsutrustning kan du njuta av naturen i området även utanför de markerade lederna. Ett ödemarksområde är alltid krävande så vandraren bör ha gedigna vildmarkskunskaper.
 • Under mygg- och knottsäsongen som börjar vid midsommar är det bra att skydda sig med myggnät eller myggmedel.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Vattnet i området är vanligtvis drickbart. Läs mer om dricksvatten.
 • Friluftslivets ABC: Utrustning
 • Miljövänligt friluftsliv

Högsäsong

 • Högsäsongen i Utsjokiområdet infaller i juli, då antalet fiskare och vandrare på de underhållna lederna är som störst. Även höstfärgernas tid i början av september är populär bland vandrare.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!