Fotvandring Vandring Paddling Besök sevärdheter och utsiktsplatser Besök naturstugan Vandring på naturstigar Skidning på underhållna skidspår Terrängskidning Fiske Bär- och svampplockning Jakt Snöskoturer

Vad kan man göra i Utsjokiområdet?

Vandra längs markerade leder

På området finns det finns såväl korta som medellånga vandringsleder samt en naturstig.

Göra långfärder till fots

Det finns två långa, markerade leder i Utsjokiområdet: Utsjoki vandringsled och Kevoleden. Ödemarksområdena Kaldoaivi och Paistunturi på båda sidor om kyrkbyn lämpar sig utmärkt för krävande långturer. De markerade lederna går främst i övriga delar av ödemarksområdena.

Paddla

Det finns inga markerade kanotleder i Utsjokiområdet. Områdets älvar med sina fantastiska vyer passar dock bra för paddling. Utsjoki älv med sina många sjöutvidgningar är lämplig för paddling från södra delen av Mierasjärvi ända fram till Tana älv. Man kan paddla längs Tana älv från Karigasniemi till Tanafjorden. I båda älvarna finns några grunda och steniga forsar där man måste göra ett kanotlyft eller tåga den från stranden.

Om man använder sin egen kanot måste man se till att inte föra med sig parasiten som är förödande för ishavslaxen och finns i vattendrag som rinner uti Östersjön.

Titta på sevärdheter och utsikter

Kyrkstugorna och de andra kulturminnesmärkena i Utsjoki är väl värda ett besök. De som bestiger fjällen och de skogbevuxna höjderna kring älvdalarna belönas med en mäktig utsikt på över flera mil.

Bekanta sig med naturtjänster 

I Utsjokis naturtjänster och Utsjoki turistinformation finns i huset Áilegas- keskus i Utsjoki kyrkby. I naturtjänster säljs jakt- och fisketillstånd och kartor.

Bekanta sig med en naturstig

Den geologiska naturstigen som börjar i Utsjoki kyrkby presenterar Utsjokis berggrund, dess former och utveckling. Rundslingan är 3,5 km lång.

Åka skidor i preparerade spår och i terrängen

I Utsjoki finns ett 2,3 km långt elljusspår som upprätthålls av kommunen. Skidspåret går nära skolcentret och har små höjdskillnader och passar således motionsåkare på alla nivåer. Det finns också andra skidspår, men de upprätthålls främst av frivilliga. Skidåkning är tillåtet även på andra håll i Utsjokiområdet. Snöskoterspår eller den hårda vindpackade snön på fjällen gör det möjligt att göra skidturer även utanför skidspåren. Skidåkning är tillåtet överallt i fjällområdet i Kevo naturreservat 16.10 - 30.4.

Göra långfärder på skidor

Om vintern erbjuder de stillsamma ödemarksområdena i Utsjoki ett utmärkt mål för långfärder. De föränderliga väderförhållandena och naturkrafterna i den karga miljön erbjuder utmaningar och nya situationer också för erfarna friluftsmänniskor. Snöskoterrutterna i området hjälper skidåkare på traven om vädret slår om, så att skaren inte mera bär.

Fiska

Området är ett populärt fiskeområde tack vare sina vattendrag. För annat fiske än mete och pilka måste 18-64-åringar erlägga den nya fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi) och köpa ett fisketillstånd.

De som fiskar i Tana älv måste erlägga fiskevårdsavgift samt köpa ett fisketillstånd för Tana älv som säljs här: tenonkalaluvat.fi (på finska och engelska), efter fiskare har köpt tillstånd, den skrivar ut på områdets företags.

Fisketillstånd nr 1574 för Utsjokiområdet omfattar en stor del av bäckarna, älvarna och insjöarna i Utsjoki kommun, förutom de rinnande vatten som mynnar ut i själva Utsjoki älv. Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska) och i naturumet Siida

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!

Parasiten Gyrodactylus salaris som angriper lax har ännu inte spridit sig till våra värdefullalaxälvar. Läs mer

Plocka bär och svamp

Det finns goda bär- och svampskogar i Utsjokiområdet. Ofta finns det rikligt med tegelröda björksoppar. Av bären ger blåbär, lingon, kråkbär och hjortron de rikligaste skördarna, även om de mognar senare än i övriga Finland.

Jaga

Utsjokiområdet ligger inom två jakttillståndsområden: 1602 Paistunturi och 1603 Kaldoaivi. För områdena säljs ett begränsat antal tillstånd för jakt på småvilt per dygn, med vilka även icke-ortsbor inom ramen för jakttiderna kan jaga ripor, harar, små rovdjur och vattenfåglar. Fjällen i den närmaste omgivningen erbjuder lättillgängliga marker för ripjakt.

Renskötsel är en viktig näringsgren i området och därför är det enligt de tillstånd som säljs förbjudet att jaga med jakthund. Säsongvis växlande begränsningar som beror på renskötsel kan förekomma på olika områden.

Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska), i kundtjänst Ivalo och i Övre Lapplands naturum Siida.

Gå med snöskor

Det finns inga markerade snöskoleder i området. Det är lätt att röra sig i fjällen med snöskor tack vare den vindpackade snön, men i bäckdalar och andra ställen där snön samlas kan man ibland sjunka rätt djupt ner i snön.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).