Ruttbeskrivning för leden Luirojärvi 70 - 80 km

 • Kiilopää - Suomunruoktu 14 km
 • Suomunruoktu - Tuiskukuru 13 km
 • Tuiskukuru - Luirojärvi 8 km
 • Luirojärvi - Lankojärvi 19 km
 • Lankojärvi - Rautulampi 8 km
 • Rautulampi - Niilanpää - Kiilopää 11 km

Kiilopää - Suomunruoktu, 14 km

 • Vandringsruttens entréportal är belägen på Kiilopää tunturikeskus (fjällcentrums) gård. Till en början vandrar man längs den markerade Rautulampi-leden till Niilanpää renskiljningsplats, där man tar av till en omarkerad stig till Suomunroutku öde- och reserveringsstuga. Den rätt breda stigen följer älven Suomujoki. Det går lätt att vada över älven vid ovan nämnda stuga.

Suomunruoktu - Tuiskukuru, 13 km

 • Från Suomunruoktustu-gan fortsätter stigen vidare neråt längs Suomujokis älvdal. Nära Aitaoja finns en bro, efter vilken man styr kursen mot Vintilätunturi. Vid Harrihaaras övre lopp tar man riktning mot Tuiskukuru. Ett annat alternativ är att vandra via Suomujoki tjärnar. Efter tjärnarna söker man sig upp längs Vintilänoja till fjällbjörkskogen på södra sluttningen av Pikkutunturit och därifrån går man ner i dalen Tuiskukuru. I Tuiskukuru finns det en öde- och reserveringsstuga.

Kiilopää. Bild: Kirsi Luonuankoski

Tuiskuru - Luirojärvi, 8 km

 • Från Tuiskukurustugan går färden vidare genom ståtlig tallskog och fjällbjörkskog söder om Ampupäät-fjällen till sjön Luirojärvi. Man vadar över Luirojoki vid älvens upprinningsområde. Vid normalvattenstånd räcker vattnet på vadstället inte ens upp till knäna. Vid Luirojärvi finns det flera stugor i vilka man kan övernatta.

Luirojärvi - Lankojärvi, 19 km

 • Från Luirojärvi går det en stig mot Lankojärvi och denna följer först Luirojärvis västra strand. Sedan vandrar man mellan Vaasanlyömäpäät och Joukahaispäät mot Suomujoki. I närheten av Suomujoki finns en bro, som går över älven Palovanganjoki, och därifrån fortsätter man nedåt längs älven mot Lankojärvi. Vadställena söder om Lankojärvi är utprickade på Saariselkä - Kiilopää friluftskarta. Forststyrelsen rekommenderar att man vid högvatten tar sig över älven längs Kotaköngäs bro. Längs stigen på sträckan Luirojärvi - Lankojärvi finns det både momarker och ståtliga fjällandskap. Vid Lankojärvi finns det en öde- och rerserveringsstuga.

Sokosti. Bild: Juha Kaipainen

Lankojärvi - Kiilopää, 19 km

 • Från Lankojärvi går en tydlig stig längs Rautuoja västerut till Rautulampi raststuga. Terrängen är huvudsakligen skogbevuxen. Från Rautulammi går en kryssmarkerad led i öppet fjällandskap via Niilapää till Kiilopää. Leden är stenig och bred.
  • Kartor:
   Saariselkä - Sokosti och Urho Kekkosen kansallispuisto

Rautulampi. Bild: Pirjo Rautiainen