Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Unarinköngäs och Meltausjoki. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

  • Tapahtumaelämykset (tapahtumaelamykset.com, på finska)

    • Guidade turer: till fots, på skidor eller med snöskor, paddling, fiske, fågelexkursion, forsränning, tematurer
    • Uthyrning av utrustning: snöskor, kanoter, klättringmedel, friluftsutrustning, kanvaskåta
    • Matservice och övriga tjänster: måltider ute i terrängen, konferenstjänster, lägerskola