Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Unarinköngäs och Meltausjoki. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).