Kartor över och kommunikationer till Syöte 

Kommunikationer

Syöte nationalpark ligger norr om Uleåborg - Kuusamo riksväg (nr 20), ca 60 km norr om Pudasjärvi.

Med bil

 • Från Uleåborg- och Pudasjärvihållet: Från riksväg nr 20, 30 km från Pudasjärvi mot Kuusamo tar man av mot Iso-Syöte med landsväg nr 858. I korsningen finns det skyltar mot nationalparken, dit det är 28 km.
 • Från Kuusamohållet söderut tar man vid Taivalkoski av till Posiovägen nr 863 och kör 19 km med den. Vid Virkkunen by tar man av vänster med landsväg nr 862 mot Iso-Syöte, dit det är 18 km.

Till Syöte nationalparks olika delområdens utkanter och till många leders startpunkter kommer man bra med bil. Tilläggsinformation: Syöte naturum.

Med allmänna kommunikationer

Motionera till Syöte naturum

 • På skidor längs skidspåren i Syöte som går alldeles intill naturumet.
 • Till fots eller med cykel från Iso-Syötes främre backar längs en gång- och cykelled.
 • Från hotellet i Iso-Syöte längs en utstakad, måttligt svår stig (2.2km).

Lämpliga startpunkter

Parkeringsområden

 • I Syöteområdet finns parkeringsområden vid Syöte naturum, längs Nuukavaara (Jaaskamo), Toraslehto (Lomaoja) och Ukonvaara skogsbilvägar samt i Maaselkä. Från Ruuhesuo, Lautalammi och Kellarilampi parkeringsområden kommer man också till parken längs en förbindelseled.  Naturumets och Maaselkä parkeringsområden hålls i skick även under vintern. 
 • I Salmitunturiområdet längs Pyhitysvaara skogsbilväg finns två parkeringsområden. Cirka 750 m före Pyhitys startområde finns dessutom mer parkeringsutrymme för bilar
 • Ledernas startpunkter.

Kartor

Övriga kartor

 • Syötteen päiväreitit, reittiopas ja kartta. Metsähallitus 2010. Kartor kan köpas från Syöte naturum.
 • Syötteen pyöräilyreitit, reittopas ja kartta. Metsähallitus 2010. Kartor kan köpas Syöte från Syöte naturum.
 • Syötteen kansallispuisto, Melontaopas ja kartta . Metsähallitus 2009. Kartor fås gratis från Syöte naturum.
 • Terrängkartor S512, S514, S521, S523, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartor S5124, S5142, S5213, S5231, 1:25 000. Kartor kan köpas i välförsedda bokhandlar, Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • Syöte - Pudasjärvi / Taivalkoski - Kylmäluoma friluftskarta 1:50 000. (2008) Kartor säljs närmast i Syöte naturum och Syöte turismcenters informationspunkter.
 • Terrängkartor: 3532 12, 3541 07-12, 3542 10, 3543 01- 02, 3543 05-08, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • Terrängkartor 3532, 3541, 3542, 3543, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteriverket och välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor