Natur- och kulturutställning i Kellokas

På Skogshuggarmuseet kan du bekanta dig med forntida skogsarbete. Bild: Maarit Kyöstilä.

Samarbete över älven mellan Ylläs till Pajala

Kellokas naturum i Äkäslompolo i Kolari utvidgades år 2008, och i samband med utbyggnaden förvandlade naturumet till ett natur- och kulturcentrum. Kulturens utveckling på området har alltid präglats av områdets naturförhållanden och de möjligheter de erbjuder. Förhållandet mellan naturen och kulturen är utställningens grundtema. Vi hoppas att utställningen väcker förståelse för människans beroende av naturen och att besökarna också låter dessa insikter inverka på i sitt dagliga liv.

Utvidgningen av naturumet och utställningen var resultatet av ett samarbete över riksgränsen. Kellokas nya utställningar, Vårt Liv, berättar om byarna i närheten av Pallas-Yllästunturi nationalpark, om vattendrag som har sin början i fjällen, om älvdalens natur och kultur samt om själva älven, Torne älv, utmed vilken människor levt i århundraden. Älven har fungerat som farled och som en förenande ådra i älvdalen, och den mångsidiga kulturen på området är rätt särpräglad. Den mångfacetterade kulturen avspeglas speciellt i det nyansrika och levande språket meänkieli dvs. tornedalsfinskan, som används på båda sidorna av älven. Nuförtiden sätter man åter värde på detta uttrycksfulla språk och dess användning understöds i dag kraftigt.

Europeiska unionens program Interreg III A Nord

Arkitektbyrån Kari Kuosma från Helsingfors stodde för utställningens arkitektur och grafiska planering. För planeringen av utställningen svarade för kulturens del FM Darja Heikkilä, för naturmanuskriptet FM Juha Paso och för förverkligandet av grafik och illustrationer konstmagister Venla Väsäsnen. DocArt Production ky och Rapid River Ky planerade de audiovisuella föreställningarna till utställningen. Specialplanerare Maarit Kyöstilä var koordinator för hela utställningsprojektet.

Europeiska Unionen.

Natur och kulturprojektet förvaltades av Fjäll-Lapplands parkområde inom Lapplands Naturtjänster vid Forststyrelsen. Projektets kostnadsberäkning var 400 000€. Finansiärer var Europeiska unionens program Interreg III A Nord, Lapplands länsstyrelse, Lapplands miljöcentral, Kolari kommun, Pajala kommun, miljöministeriet och Forststyrelsen.