Kartor över Virvatulten polku -leden och kommunikationer till leden

17.5.2019
Virvatulten polku- leden från Tiilikkajärvi nationalpark till Pumpulikirkko tas ur bruk under sommaren 2019. Ledens friluftsanordningar är i dåligt skick och de nedmonteras under det här året.

Kommunikationer

Leden Virvatulten polku ligger i Rautavaara kommun norr om stamväg nr 87.

Med bil

 • I norr startar leden vid informationsstället vid Sammakkotammi i Tiilikkajärvi nationalpark. Köranvisning till Tiilikkajärvi nationalpark.
 • Ledens södra startpunkt är vid Metsäkartano. Köran visning till Metsäkartano (www.metsakartano.com, på finska).
 • Konttimäki parkeringsplats ligger ungefär halvvägs på leden. Från Tiilikkajärvi nationalpark kommer man till Konttimäki genom att köra cirka 10 km norrut längs väg nr 5850 från Sammakkotammi informationsställe och sedan svänga åt höger in på en skogsbilväg. Därefter kör man cirka 3,5 km och svänger åt höger. Efter det kör man cirka 500 meter och fortsätter åt vänster i korsningen samt kör knappt 2 km till Konttimäki parkeringsplats. Det finns en skylt till Konttimäki i korsningen som leder till parkeringsplatsen.
 • Även från väg nr 5864 mot Metsäkartano kan man komma till Konttimäki via en skogsbilväg.
 • Från Konttimäki parkeringsplats går det en förbindelseled (1,5 km) till Virvatulten polku.

  Kommunikationer till Virvatulten polku © Forststyrelsen 2006

Med allmänna kommunikationer

 • Den närmaste bussförbindelsen går till Rautavaara och därifrån är det 15 km till Tiilikkajärvi nationalpark och cirka 24 km till Metsäkartano. Tidtabeller (www.matkahuolto.fi).

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Virvatulten polku -leden

Övriga kartor

 • Terrängkarta Q513, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • Grundkartblad nummer 3343 11 och 12 samt terrängkartblad nummer 3343 07 + 10, 4321 02 + 05, 4321 03 + 06, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • Utflyktskarta GT Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor