Virvatulten polku -leden

17.5.2019
Virvatulten polku- leden från Tiilikkajärvi nationalpark till Pumpulikirkko tas ur bruk under sommaren 2019. Ledens friluftsanordningar är i dåligt skick och de nedmonteras under det här året.
Jättegrytan Pumpulikirkko. Bild: Katri Suhonen

Virvatulten polku -ledens läge i FinlandÖstra Finland, Norra Savolax
Rautavaara (www.rautavaara.fi, på finska)
Tiilikkajärvi nationalpark, Pumpulikirkko Natura 2000 -område (1998), Löytynsuo-Maamonsuo Natura 2000 -område (1998)

I Norra Savolax i Rautavaara går den 19 km långa leden Virvatulten polku (Irrskenens stig) mellan Tiilikkajärvi nationalpark och friluftscentret Metsäkartano. Leden öppnades hösten 2005. Irrsken är blekblå lågor som nattetid flammar över myrarnas yta och ansågs förr i tiden vara onda andar. Detta gåtfulla ljusfenomen uppstår när förmultnande växter förvandlas till brinnande sumpgaser. Utmed leden kan man beundra de vidsträckta myrlandskapen Löytynsuo-Maamonsuo samt förundras över Pumpulikirkko (Bomullskyrkan) som är en jättegryta djupt inne i den gamla skogen.

Pumpulikirkko är en stor jättegryta som är öppen på ena sidan. Vandrare kan gå in i jättegrytan och titta på öppningen och de branta väggarna. Pumpulikirkko lär ha fått sitt namn av det tjocka istäcket på jättegrytans väggar som när de smälter på våren påminner om bomullsmoln. Själva jättegrytan liknar i sin tur en altarfördjupning.

Leden är svårframkomlig eftersom den delvis går genom en terräng som består av blockmark. I sänkorna och ravinerna ligger snön kvar länge. Det går att vandra längs leden under barmarkstid från slutet av maj fram till oktober ända tills snön kommer.

Naturskyddsområdena ingår i Natura-områdena

Natura-området Löytynsuo-Maamonsuo omfattar det mindre, privata naturskyddsområdet Löytynsuo-Maamonsuo. Tornator Oy äger dem båda. Kärnan i det statsägda Natura-området Pumpulikirkko är naturskyddsområdet Pumpulikirkko. Inom Natura-områdena finns även delar där skogsbruk idkas.