Vätsäri ödemarksområde ligger öster om riksvägen som går från Ivalo till Kaamanen (riksväg 4, E75), bakom Enare träsk.

Kommunikationer

Med bil

 • Vätsäri ödemarksområde ligger i Enare kommun öster om Enare träsk. Regionväg nr 971 från Kaamanen via Näätämö till Norge (120 km) går längs Enare träsks norra strand. Längs vägen ligger byarna Partakko, Sevettijärvi och Näätämö. Med regionväg nr 969 från Ivalo till Nellim kommer man till södra sidan av området. Regionvägen fortsätter från Nellim till Kessi och övergår efter Paatsjokis bro till en skogsbilväg, som slutar litet före Kessijärvi.
 • Körinstruktion till Siida.

Vätsäri ödemarksområde © Forststyrelsen 2006

Med allmänna kommunikationer

 • Det går dagliga tågförbindelser (www.vr.fi) till Rovaniemi, därifrån är det anslutning med buss till Ivalo. Från Ivalo går det om vardagar bussar till Näätämö. Bussarnas tidtabeller (www.matkahuolto.fi). Till Nellim går de ingen bussar.
 • Det går dagligen flygturer (www.finavia.fi) från Helsingfors till Ivalo.

Lämpliga startpunkter

 • Byarna i närheten av ödemarksområdet: Nellim, Sevettijärvi och Näätämö lämpar sig som startpunkter för färden till området.
 • Byarna Partakko och Nellim rekommenderas som startpunkter för båtutflykter. Det finns sjösättningsställen för båtar i bägge. På Enare träsks stränder finns det flera sjösättningsställen. Båthamnar finns det i Enare, Veskoniemi och Nellim.

Kartor

Elektroniska kartor

 Karta över Vätsäri ödemarkområde © Forststyrelsen 2016

Övriga kartor

 • Enares adress- och rekreationskarta, 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2013. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar. x
 • Terrängkartor W521, W514 ja W523, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008 - 2009. Kartorna kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och från Lantmäteriverket.
 • Enare träsks båtkarta, 1:50 000, Sjöfartsverket 2011. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo.
 • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:100 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Övre Lapplands naturum Siida, Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och Ivalo kundtjänst.
 • Sevettijärvi Nuorgam friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2014. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Vätsäri Sevettijärvi Suolistaipale vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Kessi Surnuvuono Øvre Pasvik vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Publikationer

Forststyrelsens publikationer

Publikationerna kan beställas från Ivalo kundtjänst.
Publikationer på svenska (julkaisut.metsa.fi)

Övriga publikationer

 • Lehtola, T. 1998: Kolmen kuninkaan maa - historian Inari. Gummerus. 495 s. (på finska)
 • Lehtola, T. 1997: Lapinmaan vuosituhannet. Gummerus. 318 s. (på finska)
 • Paulaharju, S., 1965: Taka-Lappia. WSOY. 279 s. (på finska)