Samegården Välimaas historia

Välimaa är ett utmärkt exempel på en gammal samegård där man försörjde sig genom fiske och boskapsskötsel. På samegården på den gräsbevuxna strandslätten vid Tana älv finns byggnader från den historiska tiden och gamla kåtabottnar.

Samlingsplats för det forntida fångstfolket

Välimaa har en lång historia som bo- och samlingsplats. Tana älv har genom tiderna lockat fångstfolk och vissa av dem har bott på Välimaa gård. Som tecken på det finns flera kåtabottnar eller svackor användes som boplatser på Välimaa gård och i närheten av gården. Man kan bara gissa sig till hur gamla dessa är, men troligtvis har det funnits bosättning i området åtminstone sedan 1600-talet och kanske redan under stenåldern.

Naturnära liv

Torvkåta. Bild: Pasi NivasaloVälimaa gård grundades i Nuorgam by i Utsjoki 1858 till följd av en kungörelse om kolonisering av nordligaste Lappland. Sverige hade härskat i området sedan 1700-talet och uppmuntrade nybyggare att flytta till Lappland. Under ryska tiden spriddes det gårdssystem som redan användes på andra håll i Finland också till Lappland.

Välimaa gård grundades av fiskesamen Antti Jouninpoika Warsi i närheten av hans fars ängsmarker och traditionella fiskevatten. Gården försörjde sig på fiske och boskapsskötsel, huvudsakligen fårskötsel. De karga förhållandena i norr var inte lämpliga för odling.

Byggnaderna på gården är typiska exempel på fiskesamernas traditionella byggsätt. De vittnar om en gammal, naturnära livsstil. Gårdstunet omges av en inhägnad och innanför den finns en parstuga, en torvbod, ett lider, en köttbod, en fiskbod, en bod för fiske- och jaktredskap, en förrådsställning och en brunn med brunnsvängel. Största delen är timmerbyggnader. Byggnaderna har traditionellt torv- eller brädtak.

Ödegården som blev minnesmärke över samekulturen

Släkten Warsi bodde på Välimaa gård fram till slutet av 1970-talet. År 1981 köpte Museiverket gården för att bevara den som ett minnesmärke över fiskesamernas kultur. En del av byggnaderna hade farit illa av att stå tomma. Numera har byggnaderna reparerats. Forststyrelsens naturtjänster förvaltar och sköter nu gården.

Höförrådsställning. Bild: Pasi Nivasalo

Övriga webbtjänster