Aktuellt på samegården Välimaa

Sommaren 2015 iståndsattes byggnaderna på Välimaa gård och området röjdes av Forststyrelsens naturtjänster. Alla de konstruktioner som förfallit mest iståndsattes. Forststyrelsen kartlade också floran på gårdstunet och gjorde upp en skötselplan för området utifrån kartläggningen.

Hösten 2015 moderniserades elinstallationerna på gården. Den upprustade huvudbyggnaden värms upp för att taket och husgrundens konstruktioner inte ska förfalla.

Arbetet fortsätter sommaren 2016. Då kommer det bland annat att ordnas höbärgning och röjning vid älvstranden. Inhägnaden kring gården ska också repareras.