Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Utsjoki området. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom området.

 • Nuorgamin Lomakylä (www.nuorgaminlomakyla.fi, på finska eller på engelska)
  • Guidade utflykter: fiske, hundspannsåkning, skidåkning, snöskovandring, fågelexkursion, bärplockning, paddling, jakt, vandring, cykling, svampplockning och tematurer, renköring eller rensafari och snöskoterkörning
  • Uthyrning av utrustning:  roddbåt och motor, snöskoters och snöskors
  • Matservice: friluftscatering, restaurang, cáfe, beställd catering
  • Färdtjänst: med bil
  • Inkvartering och uthyrning av lokaler: uthyrning av konferensrum, campingområde, stugförmedling och  lägenheten
  • Övriga tjänster: konferenstjänster och lägerskola  

Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger, butiker och kiosker

 • Det finns många caféer, restauranger och andra matställen i Utsjoki (www.utsjoki.fi, på norsk).
 • De flesta semesterbyarna har caféer och kiosker som har öppet på sommaren vid receptionen.
 • Det finns två livsmedelsbutiker, en grillkiosk och specialaffärer i Utsjokiområdet (www.utsjoki.fi, på norsk).

Dricksvatten

 • Vattnet i bäckar och även tjärnar i fjällområdet är i regel drickbart. Det är bäst att koka vatten från Tana älv och Utsjoki älv innan man dricker. Då vädret är varmt är det alltid bäst att koka vattnet.
 • Tips om dricksvattentipsen i friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Avfallskärl finns vid ledernas rastplatser och rekreationsplatser vid stränderna i Utsjokiområdet. Forststyrelsen rekommenderar dock att du tar hand om ditt eget skräp.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Föra resten till avfallskärlen som finns i ledernas båda ändar.
 • Avfallshantering i ödemarksområden:
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Torrtoaletter finns vid de flesta eldplatser och skärmskydd.

Övernattning

Tältning och kåtor

 • Du får med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi) fritt tälta på området. Forststyrelsen önskar att du övernattar i närheten av eldplatser och ödestugor eller vid gamla tältplatser för att minska på slitaget i terrängen. Du bör absolut ta med dig tält eller annan övernattningsutrustning även om du har planerat att övernatta i ödestugor.
  • Kåtor finns vid Aittikoski, Kalkujoenlampi och Námmájärvi
 • I Kevo naturreservat är det tillåtet att endast tälta vid de markerade eld- och tältningsplatserna som det finns rikligt av längs leden.

Ödestugor

 • Koahppelasjärvi ödestuga finns längs Utsjoki vandringsled i södra änden av sjön Koahppelasjärvi.

Reserveringsstugor  

 • Yläköngäs hyresstuga ligger i Yläköngäs längs Tana älv. 

Campingområden

 • Det finns ett campingområde i Utsjoki centrum och tältplatser hyrs ut av en del turistföretagare i området. Mer information finns på Utsjoki kommuns (www.utsjoki.fi, på norsk) webbplats.

Uthyrning av utrustning

Service för rörelsehindrade

 • Utsjoki naturtjänster är inte tillgänglig med rullstol. För övrigt är området inte tillgängligt med rullstol eller barnvagn.

Övrig service i omnejden

 • Det finns ett postombud och en bank finns i Utsjoki. Det finns ingen bankautomat i kommunen.
 • Det finns en hälsovårdscentral i Utsjoki och receptfria mediciner kan köpas i K-butiken Merjuska.
 • Om man vill få sin bil transporterad till ett annat ställe kan man vända sig till lokala taxi- och turistföretagare (www.utsjoki.fi, på norsk).
 • Fisketillstånd för Tana älv säljs av flera turistföretagare och i affären Uulan Säästö.
 • I byn finns två bensinstationer.
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.lapland.fi, på finska och engelska).