Rumakuru. Bild: Kristiina AikioRumakuru

Rumakuru är en natursevärdhet i Urho Kekkonens nationalpark. Smältvatten från inlandsisen åstadkom denna branta ravindal, som ligger intill markerade leder i nationalparkens närhet. Det är ca 6 km från Saariselkä till Rumakuru. Vid Rumakuru finns det två raststugor som friluftsfolk kan använda. Den äldre av stugorna är den äldsta stugan på området. Läs mer om Rumakuru äldre stuga.

Bild: Kornél Szentmiklósi-Nagy

Pääsiäiskuru

Man kan beundra Pääsiäiskuru från markerade leder. Pääsiäiskuru är en intressant natursevärdhet; en fjälldal, där det kan finnas snö ännu i juli. Det är bara ett par kilometer såväl längs sommar- som vinterleder till Pääsiäskuru från Urho Kekkonens nationalparks entréportal i Saariselkä.

Niilanpää. Bild: Aini Magga

Niilanpää renskiljningsplats

Lapplands renbeteslags renskiljningsplats ligger på Niilanpääfjällets västsluttning i Urho Kekkonens nationalpark. Stängslet byggdes i början av 1960-talet. Det användes huvudsakligen vid märkning av renkalvar på sommaren men också vid renskiljning på hösten. Renskiljningsplatsen har inte använts aktivt på flera år, för renarnas flyttleder har ändrats och renarbetet är koncentrerat till renbeteslagets västra delar. Vid renskiljningsplatsen finns en stuga, som renbeteslaget äger och lät bygga som en bas för renskötsel. Utanför renvaktarstugan finns en eldplats, en torrtoalett och ett vedförråd för friluftsbruk.

Suomunruoktu gamla stuga. Bild: Marja Näsi

Suomunruoktu gamla stuga

Suomunrutku gamla stuga byggdes år 1935 och är numera en historisk sevärdhet i Urho Kekkonens nationalpark. Stugan ligger på ca 100 meters avstånd från den nyare stugan Suomunruoktu öde- och reserveringsstuga, som är i friluftsbruk. Läs mer om Suomunruoktu gamla stuga.

Suomujoki skoltfält. Bild: Siiri Tolonen

Suomujoki skoltfält

Suomujoki skoltfält beboddes av skoltsamer på 1940-talet och är nuförtiden ett skyddat och restaurerat område. Läs mer om Suomujoki skoltfält.

Oskarinkoski skolfält. Bild: Mikko Mäkelä

Oskarinkoski skolfält

Oskarinkoski skoltfält ligger vid älven Luttojoki i Urho Kekkonens nationalparks nordöstra del. Denna skoltsamernas tidigare boplats är ett kulturhistoriskt värdefullt ställe. Läs mer om Luttojoki skoltfält.

Raja-Jooseppis museigård. Bild: Pirjo Rautiainen

Raja-Jooseppis museigård

Raja-Jooseppis museigård är en nationellt värdefull kulturhistorisk miljö. Läs mer om Raja-Jooseppi museigård.

Sokosti och Luirojärvi. Bild: Siiri Tolonen

Sokosti

Sokosti är det högsta fjället (718 m) i Urho Kekkonens nationalpark liksom också i Östra Lappland. Sokosti ligger på östra sidan av sjön Luirojärvi, och många vandrare har som mål att bestiga det.

Luirojärvi

Sjön Luirojärvi, "Urho Kekkonens nationalparks pärla", ligger nationalparkens mitt och är ett populärt utflyktsmål bland många vandrare. Vid Luirojärvi finns följande stugor som erbjuder utmärkta övernattningsställen under en långfärd: Kuusela hyresstuga, Luirojärvi öde- och reserveringsstuga, Rajankämppä ödestuga och Raappana torvkåta.

Ukselmapää. Bild: Tapio Tynys

Ukselmapää

Från fjället Ukselmapää har man de bästa vyerna i parken. Ukselmapää är nationalparkens nästhögsta fjäll (698 m). Terrängen på Ukselmapää består av lättframkomlig, torr fjällhed.

Ukselmapää. Bild: Saara Tynys

Paratiisikuru

Många anser att fjälldalen Paratiisikuru är det vackraste stället i Urho Kekkonens nationalpark. Paratiisikuru ligger inom Saariselkä vildmarksområde, nordväst om fjället Ukselmapää. Från ån Sarvioja går det en tydlig stig ner i Paratiisikuru, och stigen fortsätter från Paratiisikuru till Ukselmapää. I Paratiisikuru finns två fjälltjärnar med klart vatten. Ett vattenfall rinner ut i ena av dem. Snön ligger kvar i denna fjälldal långt in på sommaren. På sommaren är fjälldalens växtlighet frodig, och där växer bl.a. majbräken.

Pirunportti. Bild: Petteri Polojärvi

Pirunportti

Pirunportti ("Djävulsporten"), ligger inom Saariselkä vildmarksområde, nordost om Ukselmapää. Pirunportti är en fjälldal värd sitt namn: den består av ett hav av stenblock och fungerar som passage när man vandrar från Paratiisikuru mot Muorravaarakka. Snön ligger kvar i denna dal långt in på sommaren. På vintern är det ofta lavinfara i dalen.

Lumikuru. Kuva: Petteri Polojärvi

Lumikuru

Lumikuru består till en början av ett svindlande stup mellan Lumipää och Ukselmapää. Under den branta östra fjällväggen ligger snön kvar under nästan hela sommaren. Fjälldalens smältvatten ger upphov till en liten klar bäck, som rinner ner i dalen I bäckdalen påträffas parkliknande fjällbjörksdungar med vita stammar och ställvis också frodiga små ängar och gölar som kantas av mossor och ormbunkar. På vintern är det ofta lavinfara i Lumikuru.

Nuortti kanjon. Bild: Timo Reinvuo

Nuortti kanjon

I sydöstra delen av Urho Kekkonens nationalpark finns Nuortti kanjon, i vilken älven Nuorttijoki slingrar fram. Man kan bekanta sig med kanjonen genom att vandra längs Nuortti vandringsled.

Korvatunturi. Bild: Tero Turpeinen

Korvatunturi

Fjället Korvatunturi är känt som julbockens hemvist! Korvatunturi ligger i Itäkairas mest avlägsna hörn och har tre toppar. Fjällets toppar är mycket vassa och påminner lite om öron ("korva" = öra), vilket troligen gett fjället dess finska namn. Eftersom Korvatunturi ligger vid riksgränsen, inom gränszonen, får man inte ta sig dit på egen hand. Till den närliggande Korvatunturinmurusta kommer man dock längs en vandringsled, och därifrån kan man beskåda själva Korvatunturi på avstånd.