Kundtjänst och vägledning

 • Saariselkäs kundtjänst Kiehinen
  • Ruijan polulla - utställning och multimediepresentation om Ruijaleden
  • Information om Urho Kekkonens nationalpark, utflykt i parken, stugorna, hur korsa älvar samt råd för planering av vandringsrutten.
  • UK-nationalparkens stugreservationer och stugornas nycklar
  • information om friluftsmöjligheterna i Saariselkäs och Kiilopääs omgivning
  • bokning av och överlåtning nycklar till hyresstugorna i Hammastunturi ödemarksområde
  • försäljning av fiske-, jakt-, och snöskotertillstånd
  • stort urval av kartor över området och natur- och friluftsböcker samt försäljning av Urho Kekkonens nationalparks produkter
  • information och broschyrer om Forststyrelsens produkter och tjänster.

Saariselkäs kundtjänst Kiehinen. Bild: Ninni Raasakka

 • Savukoskis naturum Korvatunturi
  • en utställning som beskriver Urho Kekkonens nationalpark och dess ödemarker samt växlande utställningar
  • utflyktsinformation och nycklar till reserveringsstugorna i Urho Kekkonens nationalpark
  • information om och broschyrer över Forststyrelsens produkter och tjänster
  • ett auditorium med 80 platser för diaföreställningar, hyrs även för konferensbruk
  • försäljning av fiske- och jakttillstånd, kartor och nationalparkens produkter.

Savukoskis naturum Korvatunturi. Bild: Mari Kotajärvi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Matservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Vägkost kan skaffas från omnejdens butiker, bensinstationer och från reseföretag i Saariselkä (www.inarisaariselka.fi, på finska), Savukoski (www.savukoski.fi, på finska), Vuotso samt Tulppio.

Eldplatser, skärmskydd, stugor, kokskjul och kåtor

På nationalparkens frilufts- och naturturismzon är det tillåtet att göra upp eld endast vid de för ändamålet anvisade eldplatserna. På vildmarkszinen får man göra upp eld med kvistar och lösa grenar som ligger på marken. I vedförråden vid skärmskydden och kåtorna finns det en såg och en yxa.

 • Inom nationalparken finns det
  • 7 raststugor
  • 37 öde- och reserverings-stugor, öppna kåtor och reserverings-torvkåtor samt en hyresstuga
  • 27 skärmskydd och kåtor
  • 3 kokskjul
  • ca 80 eldplatser.
 • De ovan nämnda friluftsanordningarna är inritade på friluftskartorna. De presenteras också på karttjänsten Utflyktskarta.fi.
 • Då varning för skogsbrand har utfärdats är det överallt förbjudet att göra upp öppen eld, också vid eldplatserna och i skärmskyddens eldstäder.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
  • Forststyrelsen rekommenderar även att du inte under de torraste tiderna gör upp eld i kåtornas och stugornas eldstäder. Det är alltid tillåtet att använda friluftskök. Kolla dagens väder och varningar (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broar

Vanligen förekommer det våröversvämningar i Suomujoki ända in i juni, och höstöversvämningarna kan börja redan i augusti. Det går tre broar över Suomujoki, som ligger vid Porttikoski, Kotaköngäs och i närheten av Aitaojas mynning vid älvens övre lopp.

Då man vadar över älvar bör man alltid iaktta speciell försiktighet: ryggsäckens höftbälte öppnas och axelremmarna löses. Bild: Ninni Raasakka

Den vajer som korsade älven ungefär 300 m nedströms från Aittajärvi. Då vattenståndet är normalt på ovan nämna vadställe, går vattnet upp till knäna och strömmen är rätt så strid. Det kan vara bra att vada över älven via ön, varifrån man vadar vidare till älvens södra strand en aning motströms. Bl.a. vid Snellmansstugan kommer man väl över vid normalvatten.

Dricksvatten

 • Vattnet i områdets tjärnar, bäckar och älvar är för det mesta drickbart, men vattnen har inte undersökts. Därför är det att rekommendera att man kokar dricksvattnet. Tips om dricksvatten finns på Friluftslivets ABC.
 • Från naturumen och kundtjänstpunkterna får du vid behov vatten med dig.

Bild: Aini Magga

Avfallshantering

 • På Saariselkä - Kiilopääområdet gäller skräpfritt friluftsliv. Sopkärlen har förts bort från Saariselkäs dagsutflyktsnät. Det lönar sig alltså att undvika onödigt avfall redan på förhand. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall bör föras bort ur terrängen. Sorteringspunkter finns vid varje leds start- och slutpunkt.
 • Forststyrelsens fältpersonal underhåller nationalparkens stugor. Stugornas prydlighet och avfallshantering baserar sig ändå på besökarnas eget initiativ och avfallssortering: komposterbart avfall läggs i stugans kompostor och brännbart avfall kan brännas i stugans kamin. Soptippsavfall bör föras bort från parken.
 • Tilläggsinformation från Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och från sidorna för skräpfritt frilufsliv.

WC

 • Det finns utetoalett vid stugorna och eldplatserna.

Övernattning

Tältning

 • På nationalparkens frilufts- och natureturismzonen är det tillåtet att slå läger endast vid eldplatserna och på anvisade tältningsområden i närheten stugorna. På  vildmarkszonen får du fritt slå läger, med undantag av Paratiisikuru, Lumikuru och  i närheten av gamla byggnader, där man alltså inte får tälta. I närheten av stugorna och på Luirojärvis strand bör du använda de anvisade tältningsplatserna. 
 • Lokalbefolkningen har vissa specialrättigheter, läs mer om dem i ordningsstadgan.

Skärmskydd och kåtor

Största delen av skärmskydden och kåtorna i parken är belägna vid älvarna Suomujoki, Luttojoki och Nuorttijoki och lämpar sig för övernattning främst på sommaren och hösten. Vid alla skärmskydd och kåtor finns det ett vedförråd och en torrtoalett.

 • I parken är det skärmskyddor och kåtor 27stycken.

Bild: Ninni Raasakka

Öde- och reserveringsstugor samt öppna kåtor och reserveringstorvkåtor

I Urho Kekkonens nationalpark finns det sammanlagt 38 stugor och torvkåtor för övernattning. De äldsta stugorna är från 1930-talet, men i timren i raststugan Äldre Rumakuru finns det inristningar rentav från sekelskiftet 1900. De nyaste stugorna i parken byggdes för över 20 år sedan. Stugorna har renoverats allt emellanåt men man kan fortfarande förnimma områdets långa friluftshistoria i dem. En ny typ evenemang stuga Aurora ligger i närheten av Saariselkä.

I stugorna och torvkåtorna kan man rasta, övernatta, laga mat och torka sin utrustning. Ödestugorna får användas fritt av alla, reserveringsstugorna och reserveringstorvkåtorna får användas endast om man gjort en bokning på förhand. Stugornas utrustningsnivå framgår av stugbeskrivningarna.

 • I ödestugorna och de öppna kåtorna får man stanna högst två nätter i rad.
 • Reserveringsstugor och -torvkåtor kan reserveras för högst två nätter i rad. Reserverinsstugor och -torvkåtos kan reserveras för högst en vecka i oktober-februari och maj.
 • Reserveringstugor är Sudenpesä, Muorravaarakanruoktu, Tammokkolampi och Vongoiva.

Hyresstuga

 • I nationalparken finns två hyresstugan.
 • Hyresstugan kan reserveras för högst två nätter i rad.
  Undantag:
  • Under lågsäsong, i november-februari och i maj kan man hyra stugan för en hel vecka (7 dygn)

Bokningar av stugor mottas av Saariselkäs kundtjänst Kiehinen.

Bastur

I nationalparken finns bastur, som två kan man fritt användas och av resten måste man betalas bastuavgift. Läs mera om nyheten (på finska).

 • Det finns en bastu vid Luirojärvi, Anterinmukka, Tahvontupa och Karhuoja.
  • Bastuavgiften är 7 euros/vaxen och 4 euros/barn, avgiften kan betals på kundtjänsten eller tillsammans med stugabukning eller med mobil.
 • Vid hyresstugan Tikkasen Vieriharju finns det en bastu, men den får användas bara av de som hyrt stugan.
 • Helt kostlös är Vieriharju och Härkävaara bastur.

Anterinmukka, bastu. Bild: Allan Niva

Service för rörelsehindrade

 • Från Tankavaara löper en kilometerlång naturstig (Urpiaislänken), som även lämpar sig för rullstolsbundna med assistent.
 • Savukoskis naturum Korvatunturi har en ramp för rörelsehindrade vid de yttre trapporna. Utställningen befinner sig i en våning, och är tillgänglig med rullstol. Det finns en inva-wc i byggnaden.
 • Saariselkäs kundtjänst Kiehinen är tillgängligt för rullstolsbundna med assistent (trösklar vid ingången). Det finns inva-wc i byggnaden.

Övernattning, uthyrning av utrustning och övrig service i omnejden

Tilläggsinformation från områdenas netsidor

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Urho Kekkonens nationalpark

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 4,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)