Hur planera en utflykt tillsammans med barn

Det lönar sig att planera utflykten med omsorg. De minsta barnen sitter i en för ändamålet konstruerad bärstol eller när terrängen tillåter det i barn- eller sittvagn. När barnet kan röra sig på egen hand är det viktigt att låta barnet självt bekanta sig med omgivningen: krypande eller gående. Större barn vandrar, åker skidor och paddlar själva och orkar t.o.m. bära en ryggsäck. Till en början bär de kanske bara en del av sin egen utrustning.

Bild: Juha Hietala

Hur långt kan man gå

Dagsetapperna är beroende av hur krävande terrängen är och hur mycket barnen orkar. För barn under skolåldern räcker det med dagsetapper på ungefär sju kilometer. Intresse och krafter kan dock finnas även för längre turer. En tioåring orkar sannolikt vandra tio kilometer, och äldre barn lämnar lätt de vuxna på efterkälken. Sådana uppskattningar är dock alltid bara ungefärliga, eftersom de individuella skillnaderna är stora. De som står barnen nära kan bäst bedöma hur mycket barnen orkar. Alltför hård fart tröttar dock i allmänhet ut såväl små som stora vandrare redan efter en kort sträcka. I maklig takt orkar man längre. Barnen orkar också bättre om de känner att det inte är brått.

Reservera tillräckligt med tid

När man skall fotvandra tillsammans med barn lönar det sig att reservera mycket tid och ett öppet sinne. Barnen skapar relationer till sin omgivning genom konkreta handlingar. Rutten går inte alltid rakt fram, utan ofta finns de intressantaste sakerna just bredvid stigen, och dem måste man undersöka och förundra sig över med näsan i jorden. Andra saker som kan intressera barn är bl.a. grottor eller ställen dit man måste klättra en bit. Också spångar, hängbroar och dragfärjor kan vara spännande ställen, och en övernattning i ett skärmskydd av tyg eller timmer kan bli ett minne för livet. En kvällsutflykt till en mörk skog i tryggt sällskap med fick- eller pannlampa kan vara en mycket spännande, positiv upplevelse för barnen.

Barn vill ha tid att leka och undersöka samt delta i de sysslor som hänför sig till utflykten, som tältresning, matlagning, vattenhämtning osv. Ett barn kan också ha något eget ansvarsområde, som han eller hon har hand om. Det är viktigt att de vuxna ger tid och möjlighet till detta samt har flexibla tidtabeller.

Val av utflyktsmål

Bild: Maija Mikkola.På valet av utflyktsmål inverkar barnens ålder och i synnerhet deras resurser att vandra själva samt de vuxnas tidigare erfarenheter och möjlighet att bära barnens utrustning. Till en början lönar det sig inte att gå över ån efter vatten, utan att bekanta sig med de möjligheter som närmiljön erbjuder. Man kan t.ex. börja med att sätta upp tältet på den egna gårdsplanen. I närnaturen vänjer man sig vid friluftslivets och naturens ABC. Man kan ta med sig friluftskök och kanske sovsäck och liggunderlag för barnets middagslur och på så sätt samla erfarenheter för längre turer.

Med tanke på längre turer utanför den närmaste omgivningen är Finland fullt av bra utflyktsmål. Friluftsliv tillsammans med barn underlättas när man styr kosan till markerade vandringsleder och nationalparkerna. Då är rutten klar och invid leden finns eld- och lägerplatser på lämpliga avstånd. Ett alternativ på långfärder till fots är att inrätta ett basläger varifrån man sedan gör dagsutflykter.

Barnet och den vuxna kan ha någon gemensam hemlighet i naturen, t.ex. ett eget hemligt ställe där man äter sin matsäck eller reser tältet. Det kan också vara ett särskilt "eget" naturobjekt, som man undersöker eller observerar.

Det går också att idka friluftsliv om vintern. Färder med övernattning vintertid passar dock först när barnen är i skolåldern och i närheten av ödestugor. Läs mer tips om friluftsliv tillsammans med barn under olika årstider.