Aktiviteter i Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde

Fotvandring Vandring Fågelskådning Besök naturum Terrängskidning Fiske Gruppguidning Bär- och svampplockning Jakt Snöskoturer

Vad kan man göra på Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde?

Vandra längs markerade leder

På området finns det en 11,5 km lättframkomlig vandringsled i jämn terräng. Längs vandringsleden alternerar myrar med naturskogar. På myrskyddsområdet kan man vandra också på andra ställen än längs den markerade leden, men i synnerhet på våren och i början av sommaren bör man undvika att röra sig utanför lederna för att trygga fåglarnas häckningsro.

Fastän vandringsleden är spångad är det bäst att ha gummistövlar eller andra vattentäta skor med sig.

Göra långfärder till fots

Det är tillåtet att röra sig i terrängen och göra lånfärder till fots. Det finns också en förbindelseled mot sydväst till den närliggande nationalparken Hiidenportti.

Göra skidturer i terrängen

Du kan också göra skidturer på området, men där finns inga preparerade skidspår. Du kan emellertid åka skidor längs spåren efter servicesnöskotern.

Gå med snöskor

Det finns utmärkta möjligheter att gå med snöskor på området.

Skåda fåglar

Teerisuo-Lososuo erbjuder fina möjligheter att skåda fåglar som är typiska för gamla skogar och myrar. Det finns dock inget fågeltorn eller annan anläggning för fågelskådning.

Bekanta sig med naturumet

Kuhmos naturum Petola nära Kuhmo centrum är ett gemensamt naturum för alla naturskydds- och rekreationsområden i södra Kajanaland.

Deltaga i guidning av grupp i myrskyddsområde

Det anordnas olika slag av guidade turer för grupper enligt beställning på Teerisuo - Lososuo. Under turen bekantar man sig med kajanaländska myrar och gamla skogar. Mera information om olika guidade turer fås från Petola naturum. Det arrangeras inga regelbundna utflykter till området.

Fiska

På Teerisuo - Lososuo myrskyddsområde finns det bara små vattendrag, så området har inte någon nämnvärd betydelse med tanke på fiske. Man får dock fiska på området i enlighet med föreskrifterna om fiske.

Jaga

Jakt är tillåten på Teerisuo - Lososuo -området i enlighet med gällande föreskrifter för jakt. Området hör till Södra Kuhmos jaktområde för småvilt nummer 5619 (tillståndsområde 5619, www.eräluvat.fi).

Information om eventuella jaktbegränsningar (www.riista.fi).

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området. Där växer lingon, blåbär, odon och kråkbär. På myrarna hittar man hjortron och tranbär.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).