Fotvandring Paddling Båtutflykter Fågelskådning Terrängskidning Fiske Jakt Bär- och svampplockning

Vad man kan göra på Talaskangas ?

Vandra längs markerade leder

Man får en bra uppfattning om Talaskangasområdets natur genom att vandra längs de markerade lederna. Det finns sammanlagt 12 km lättframkomliga leder.

Paddla eller ro

Man kan även röra sig paddlande och roende på området.

Skåda fåglar

På området förekommer det typiska skogs- och myrfåglar.

Skida eller gå med snöskor i terrängen

Man kan även skida och gå med snöskor i Talaskangas, men det körs inte upp några skidspår på området. Snöskoterservicespåren kan användas som spår.

Fiska

Jaga

  • Vid älgjakt räknas delen som gränsar till skyddsområdet med till tillståndsområdet som omger den.
  • För jakt på småvilt behöver man Forststyrelsens tillstånd.
  • Det är förbjudet att jaga storvilt.
  • Tilläggsinformation på Forststyrelsens websidor (www.eräluvat.fi).

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. På området kan man bl.a. plocka blåbär, lingon samt hjortron och tranbär.

Bada

Det är tillåtet att simma i områdets vatten, men det finns inga utrustade simstränder.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).