Instruktioner för att vistas och färdas i Suvasvesi

På Suvasvesi strandskyddsområde är det

tillåtet

 • enligt allemansrätten (www.miljo.fi) får du fritt färdas och övernatta på området
 • i norra ändan av Paimensaari finns privat mark, som besökarna bör lämna i fred
 • på Paimensaari betar kvigor och får, som inte får störas. Hundar bör hållas kopplade på Paimensaari.
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar

Man kan skriva några rader i gästboken i Paimensaari utfärdshamn. Bild: Maija Huusko.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

I Suvasvesi finns det stora fjärdar. Bild: Katri Suhonen.

Utrustning och säkerhet

 • Då man rör sig till sjöss bör man alltid ha en lämplig karta. På Suvasvesis stora fjärdar kan vädret förändras snabbt. Det kan plötsligt bli dimma. På Suvasvesi får man också se upp för stenar och grynnor.
 • Information om sjösäkerhet och utrustning vid paddling: Turvallista melontaa (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska) och Melontaopas (melonta.wasalab.com, på finska)
 • Det finns inga vattenposter i terrängen, så man måste ha med sig dricksvatten.
 • De som besöker Paimensaari bör ta i beaktande att huggormar tycker om att sola sig på de unika stenhögarna och -gärdsgårdarna på ön.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Juli är den livligaste tiden i Suvasvesi.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!