Stämningsfullt övernattningställe under många årtionden

Huvudbyggnaden i Suomunruoktu var indelad i två delar, Teräväpää och Tylppäpää med köket däremellan. Under krigen fungerade huset som inkvartering för militärpatruller och det användes då också som häststall. År 1943 köpte Suomen Latu huvudbyggnaden och bastun för friluftsbruk. Redan då var huvudbygganden i så dåligt skick, att det inte lönade sig att rusta upp den utan den revs. I stället byggdes bastun om till stuga för vandrare. Stugan har ingen fast grund utan byggdes direkt på marken av handbilade rundtimmer. Den har ett fönster och sadeltak av bräder. Suomen Latus reparationsexpeditioner och privata personer utförde upprustningen av stugan och därtill gjordes renoveringar under flera årtionden från och med år 1947.

.Suomunruoktu stuga år 2002. Bild: Veli Pääkkö

Suomunruoktu gamla stuga är den första stuga på Saariselkäområdet som gjorts till ödestuga enbart för att betjäna friluftslivet. Den hann tjäna vandrare under flera årtionden. Senare byggdes ett nätverk av ödestugor i Koilliskaira, och i synnerhet efter bygget av Suomunrouktu nya stuga år 1966 minskade användningen av den gamla stugan. Gamla stugan kom att förfalla. Den nya stugan ligger 400 m från gamla stugan (600 m längs en stig). Vid Suomunruoktu nya stuga finns en eldplats, en vedbod och en torrtoalett.

Gammal stånglatrin. Bild: Nina RaasakkaÅren 1976 - 78 rustade Suomen Latu upp Suomunruoktu gamla stuga till ett museiobjekt. Nuförtiden är stugan ett historiskt besöksmål på Urho Kekkonens nationalparks basområde. Stugan är i dåligt skick. I stugan finns britsar och ett bord kvar men eldstaden har avlägsnats. Ute bakom museistugan finns ännu en gammal stånglatrin.

  • Ordet "ruoktu" är nordsamiska och betyder hem.