Bostadskåta

  • Kåtan uppfördes som första bostad år 1946. Där bodde Oudas, Natalia, Pietari, Helena, Maria och Ontrei.
  • När stugan blev färdig 1947 flyttade Iivana "Uts-Evvan" och Eufrosimia in med sina barn. Efter det att de hade flyttat till Ahvenjärvi blev kåtan en obebodd kokkåta.

Bostadskåta på Suomujoki skoltfält. Bild: Pertti Mäkelä

Stugan

  • Stugan torde ha blivit klar år 1947. Där bodde Oudas, Natalia, Ivan (Jõnn-Evvan) och Fedosia med sina barn, Pietari, Helena, Maria och Ontrei. Stugan återuppfördes år 1983. Man har inte följt det ursprungliga byggsättet i detalj, för den gamla stugan hade rasat samman och var ordentligt murken.

Bastun

  • Även bastun återuppfördes år 1983, eftersom den ursprungliga bastun störtat samman och murknat rejält. Förr i tiden värmdes det tvättvatten som behövdes i rökbastun i en gryta utomhus. På stranden stod en tvättgryta på tre stenar.

Renstall

  • Renstallet är typiskt för skoltsamerna från Petsamo. Renarna sökte sig till stallet för att slippa myggen. Renstallet återuppfördes år 1980.

Njallan dvs. lagerboden

  • Lagerboden hör inte till skoltfältet. Stolpbodens fot, den 260 cm långa stubben, låg omkull här redan på 1940-talet när familjen Semenoff kom till platsen. Idag återstår en noggrant utformad understock och bodens två tvärgående bärande timmer som fogats ihop med laxstjärt.

Renstängslet

  • Renstängslet är ett cirka 1 400 meter långt cirkelrunt staket med en areal på cirka 8 ha. Staketet är 150 cm högt. Som "vidjelänkar" vid bindningen har man bland annat använt tyska telefonkablar från krigstiden och spikar till stängslet. Stängslet rustades delvis upp på 1980-talet.

Stolpboden

  • Boden byggdes år 1947 på lösa nedgrävda stubbar, som höggs släta för att hålla möss och sorkar ute.

Stolpboden. Bild: Pertti Mäkelä

Ugnen

  • Matti Sverloff murade ugnen nästan helt på nytt år 1980. Till ugnen hör en ugnslucka i sten och en lucka för rökutsläppet. Ugnen användes till att baka bröd.

Fårboden och fårhagen

  • Fåren var skoltsamernas viktigaste husdjur efter renarna. Fåren tillbringade nätterna i fårboden. På dagarna hölls de i utfodringshagen eller i renhägnet, dit de fördes med båt.

Planritning över Suomujoki skoltfält

På Suomujoki skoltfält finns följande hus och byggnationer:

Planritning över Suomujoki skoltfält @ Forststyrelsen

1. Bostadskåta
2. Stuga
3. Stolpbod
4. Ugn
5. Bastu
6. Jordkällare
7. Njalla, dvs. lagerbod
8. Hundkoja
9. Fårbod
10. Fårhage
11. Renstängsel och renhägn
12. Renstall