Kundtjänst och vägledning på Soiperoinen:

 • Syöte naturum
  • Friluftssrådgivning och vägledning, försäljning av kartor och naturrelaterade tillbehör, auditorium för 60 personer, utställningar, en café-restaurang och programservice.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kokskjul

 • Soiperoinens raststuga
 • Soiperoinens grillskjul
 • Rääpysjärvi skärmskydd

Då varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. Se dagens väder och varningar (www.fmi.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Rääpysjärvi skärmskydd vid Poromyhkyrästigen. Bild: Metsähallitus/ Hannu Lehtonen.

Kaféer, restauranger och butiker

 • De närmaste kaféer, restauranger och butiker ligger i Taivalkoski kommuncenter (21 km). Tilläggsinformation Taivalkoski kommuns turismservice (www.visittaivalkoski.fi, på finska)

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • I de inre delarna av Soiperoinenområdet finns det inga avfallskärl, så var och en ansvarar själv för sitt skräp. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Soiperoinens raststugaoch grillskjul samt vid Rääpysjärvi skärmskydd finns det torrdass.

Övernattning

 • Det är tillåtet att slå läger över natten i tält eller vid ett skärmskydd enligt allemansrätten med undantag för Soiperoinens raststugas och grillskjulets gårdplaner.
 • På Soiperoinen finns det inga stugor för övernattning.

I omnejden

Uthyrning av utrustning

Service för rörelsehindrade

 • Från parkeringsplatsen vid Soiperoisenjärvis östra ända kan man komma till Soiperoinens raststugas gårdsplan med hjälp av en assistent.

Övrig service i omnejden

Landskap i sommarnatt från Pyhitysvaara. Bild: Jorma Luhta.

Omnejdens sevärdheter

 • Pyhitysvaara 422 möh. 18 km norr om Soiperoinen. Till bergets krön leder en stig (1,5 km) från Pyhitysvaara skogsbilväg. Från krönet breder utsikten ut sig över Syöte nationalparks berg och den omgivande terrängen. Landskapet livas upp av Kostonjärvi, sommarnattens sol och höstens höstbrand samt om vintern av dimfrost alltså snön och isen som samlas på träden.
 • Service:
 • Syöte naturum
 • Syöte nationalpark
 • Taivalkoski kommuns turismservice (www.visittaivalkoski.fi, på finska)
 • Syöteområdets turismservice (www.syote.net, på finska)