Soiperoinen ligger i Taivalkoski kommuns norra del i omedelbar närhet av Syöte nationalparks delområde Salmitunturi. Från kommunens centrala tätort är det 21 km till området.

 

Soiperoinen natursyddsområdet © Forstyrelsen.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Taivalkoski kommuns centrum kör man 7 km längs landsväg nr 863 mot Posio. Sedan tar man av till Koitilavägen, längs vilken man kör 500 m och svänger sedan till vänster till Vaarakylävägen. Längs den kör man 10 km och tar sedan av till höger till Soiperoinenvägen, längs vilken det är 3 km till området.
  • Körinstruktion till Syöte naturum.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Det går inga bussar till området.

  • Kontaktinformation för lokala taxitjänster (www.visittaivalkoski.fi, på finska)

Lämpliga startpunkter

Från parkeringsplatserna vid Soiperoisenjärvis västra och östra ända kommer man till områdets alla stigar.

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Soiperoinen.

Övriga kartor

  • Terrängkarta S514 Taivalkoski, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Grundkarta S5142 Koitila, 1:25 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Iso-Syöte - Taivalvaara - Kylmäluoma friluftskarta 1:50 000. (2004) Kartor säljs närmast i Syöte naturum och Syöte turismcenters informationspunkter. 
  • Cylkelkarta Pyöräily GT6 Lappi, 1:400 000. Karttakeskus 2005. Kartor kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • Grundkartor nummer 3543 4, 3543 07, 4534 04, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta 3543 Loukusa, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Norra Finland, 2010, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Utflyktskarta.fi: Soiperoinen.