Instruktioner och regler för Södra Konnevesi 

Vid Kaituri eldplats. Bild: Maija Mikkola.

Instruktioner för att vistas och färdas i Södra Konnevesi

I Södra Konnevesi nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt
  • Vi rekommenderar att du undviker att stiga i land på de små öarna och grynnorna under fåglarnas häckningstid 15 april–31 juli.
 • att cykla enligt allemansrätten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att slå läger tillfälligt enligt allemansrätten. Vi rekommenderar att du tältar i närheten av rastplatserna.
 • att plocka bär och matsvamp
 • att fiska:
  • Intill nationalparken finns flera forsar där du kan fiska. Närmare information om fiskemöjligheterna ges av kommunerna Konnevesi (www.konnevedenkosket.fi, på finska) och Rautalampi (www.rautalampi.fi, på finska ovh på engelska).
  • Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka i sjöområdet.
  • Handredskapsfiske är tillåtet med ett spö i sjöområdet. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 64 år betala en fiskevårdsavgift (www.eräluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (www.eraluvat.fi).
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi (kalastusrajoitus.fi).

begränsat 

 • att göra upp öppen eld, vilket är tillåtet endast på platser som är avsedda för detta. När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det helt förbjudet att göra upp eld i Södra Konnevesi nationalpark, även i eldstäder med rökkanal. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.
  • Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (www.metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd.

förbjudet 

 • att låta sällskapsdjuren gå lösa  
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar  
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden  
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon   
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur  
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar  
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar. 

Områdena nära rastplatserna rekommenderas för tältning. Bild: Janita Juvakka.

Förberedelser och säkert friluftsliv

Genom att planera din utflykt noggrant och skaffa dig information om de lokala förhållandena får du den bästa naturupplevelsen. 

Terrängen i Södra Konnevesi är en utmaning på många håll. Bild: Maija Mikkola.

Säkerhet

 • Områdets vandringsterräng är på vissa delar av lederna svårframkomlig på grund av de branta terrängformationerna. Ta alltid på dig stadiga vandringsskor då du vandrar.
 • Fäst särskild uppmärksamhet vid säkerheten då du rör dig på vattnet. På Södra Konnevesis stora fjärdar är vinden ofta stark och vågorna höga. Om du inte känner vattendraget bör du undvika att röra dig utanför de markerade farlederna. I Södra Konnevesi finns det många grund och bankar på överraskande ställen.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Mobiltelefonernas hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning 

Skaffa dig rätt utrustning för dina utflykter i terrängen och på sjön:

 • När du vandrar behöver du åtminstone stadiga vandringsskor, kläder som är lämpliga för vädret och en fylld vattenflaska.
 • För en båt- eller paddlingstur behöver du åtminstone flytväst, huvudbonad och kläder som är lämpliga för vädret.
 • Ta alltid med dig en karta eller en erfaren vandringskamrat som känner området samt en första hjälpen-förpackning.

Högsäsong

 • Den livligaste båtsäsongen i Södra Konnevesi är från midsommar till slutet av juli. I övrigt är båtlivet livligast under skolornas lov och höstveckoslut.

Bild: Riikka Mansikkaviita.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!