Dricksvatten

 • Det finns inga ställen vid leden där man kan ta dricksvatten. Man kan ta med dricksvatten från Ranua (www.ranua.fi, på finska) och Simo (www.simo.fi, på finska) kommuncentrum. Forststyrelsen rekommenderar att man inte dricker vattnet i älven.

 

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl vid leden, så alla ansvarar själva för sitt avfall. Detta betyder att alla för själva bort sina sopor från naturen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

 

Eldplatser

Utmed Simojoki kanotled finns det elplatser som underhålls av Forststyrelsen på följande ställen:

 • Kupusen niitty skärmskydd
 • Hömmönkoski skärmskydd

Längs leden finns det också andra än sådana eldplatser som underhålls av Forststyrelsen. Dessa framgår av guidekartan över Simojoki (www.infokartta.fi/simojoki, på finska).

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

 

Vedhantering

 • Det finns ved vid de rastplatser som underhålls av Forststyrelsen. Veden är sågad i kortare bitar och huvudsakligen också huggen i klabbar. Vedhanteringen förbrukar naturresurser - du slösar väl inte med veden.

Ansvariga för underhållet

 • Forststyrelsens Lapplands naturtjänster ansvarar för underhållet av rastplatserna som tas upp i ledbeskrivningen. Mer information fås från Pilke vetenskapscentrum.
 • Utmed leden finns det också andra än sådana rastplatser som underhålls av Forststyrelsen. Dessa framgår av guidekartan över Simojoki (www.infokartta.fi/simojoki, på finska).


Toaletter

 • Vid Kupusen niitty skärmskydd och Hömmönkoski skärmskydd finns det torrtoaletter.


Övernattning

Tältning och skärmskydd

Utmed leden finns det inga tältningsområden som underhålls av Forststyrelsen. Vi rekommenderar att du tältar i närheten av något skärmskydd. I följande skärmskydd kan man också övernatta:

 • Kupusen niitty skärmskydd
 • Hömmönkoski skärmskydd

Skärmskydd vid Kupusen niitty. Bild: Mika Puustinen

Hyresstugor

Det finns många hyresstugor utmed Simojoki, de följande kan hyras via Villi Pohjola (www.lomarengas.fi, på finska).

 • Kaitavirta
 • Peurakoski.  


Tjänster som erbjuds av samarbetspartners


Övrig service

 • Om övrig service, såsom logi, transport av bil och hyrning av utrustning, finns det information på kommunerna Ranuas (www.ranua.fi, på finska) och Simos (www.simo.fi, på finska) webbsidor. På guidekartan över Simojoki (www.infokartta.fi/simojoki, på finska) finns det uppgifter om tjänsterna utmed Simojoki.