ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Instruktioner för att vistas och färdas i Simojärvi- och Soppanaområdena

I Simojärvis och Soppanas Naturaområdena är det

tillåtet

 • Enligt allemansrätten (www.miljo.fi) får du fritt färdas och övernatta på området, men vi rekommenderar att du slår läger i närheten av stugor och skärmskydd.
 • att plocka bär och svamp

begränsat

 • att göra upp eld, vilket är tillåtet endast på de för ändamålet anvisade platserna
 • fiska, vilket är tillåtet endast då man har de behöriga fisketillstånden. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • jaga

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kaminer i Porosaari och Kenttäsaari raststugor, kåtor i Lamanginsaari och Paha-Paasonjärvi, eller kokskjul i Korvajokisuun och Yli-Soppanajärvi. 
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Simojärvi och Soppanas områdena. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

 • När man färdas till sjöss bör man alltid ha med en bra karta.
 • Information om sjösäkerhet och utrustning vid paddling: Turvallista melontaa (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska) och Melontaopas (melonta.wasalab.com, på finska)
 • När man färdas på större vattenområden, är det är bäst att vara förberedd på förändringar i vädret. Speciellt vid hård vind kan vågorna på Simojärvis stora fjärdar bli höga. Det kan också vara svårare att navigera vid dimma. Se också upp för grund. På vintern bör man vara försiktig då man rör sig på isen.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Läs mer om säkerhetsaspekter.

Simojärvi. Bild: Olli Vainio

Utrustning

Högsäsong

 • Den populäraste tiden för utflykter på områdena Simojärvi och Soppana är semestermånaderna på sommaren. På områdena rör sig också en hel del bärplockare då hjortronet har mognat.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!