Fotvandring Vandring Paddling Båtutflykter  Segling Fågelskådning Besök sevärdheter och utsiktsplatser Terrängskidning Fiske Jakt Bär- och svampplockning

Vad kan man göra i Simojärvi- och Soppanaområdena?

Vandra längs markerade leder

Simojärvi- och Soppanaområdena erbjuder fina möjligheter till vandringar och det finns allt som allt 31 km markerade leder på dem. Där finns både rundslingor och andra slags leder, av vilka Korouoma - Simojärvi vandringsled är den bäst kända.

På väg till Paha-Paasonjärvi. Bild: Pia Arvola

Göra långfärder till fots

Vandringslederna på områdena lämpar sig bra för kortare långfärder till fots. Längs lederna finns friluftsanordningar, som gör det möjligt att övernatta i tält eller skärmskydd. Genom att kombinera kortare leder eller genom att röra sig utanför lederna kan man göra längre färder på Simojärvi- och Soppanaområdena. Även Korouoma - Simojärvi leden korsar områdena.

Paddla och ro

Det går utmärkt att göra båt- och kanotturer på området. Man kan göra turer på en till flera dagar. Man kan komma till sjön från flera olika ställen, men det finns fyra egentliga sjösättningsställen på området. Även sjön Yli-Soppananjärvi är lämplig för kanotturer. Kanoterna kan lätt sjösättas vid den parkeringsplats som ligger i närheten av tältningsområdet.

Göra långfärder med kanot

Simojärvis fina landskap och dess klara vatten passar utmärkt för färder med kanot eller roddbåt. Man kan övernatta t.ex. i skärmskydden på området, i tält i närheten av skärmskydden eller i ödestugan på ön Kenttäsaari. På området finns också Lamanginsaari kåta, som också lämpar sig för övernattning. Man kan paddla från Simojärvi längs älven Simojoki ända ut till Bottenviken.

Man kan sjösätta båten eller kanoten på många olika ställen, men det går kanske bäst att göra det vid något av de fyra egentliga sjösättningsställena.

Segla och åka motorbåt

Det finns utprickade båtleder på Simojärvi. Sjön är dock ganska krävande för båtfolket. Man ska helst inte alls avvika från båtleden, för det finns åtskilliga grund i sjön. Forststyrelsen rekommenderar att de som färdas på sjön skaffar kartan över Simojärvi sjömärken. Vid rastplatserna på öarna finns det inga egentliga landstigningsplatser, så det kan vara svårt att lägga till vid stranden med större båtar.

Simojärvi. Bild: Olli Vainio

Det finns fyra sjösättningsställen vid sjön: Pohjaslahti, Simontaival, Korvajokisuu och Simojärvi fiskehamn. Båtrampen i Korvajokisuu lämpar sig inte för sjösättning av stora båtar, men den går rätt bra att använda den för små motor- och segelbåtar.

Skåda fåglar

Det finns inga egentliga fågeltorn eller andra konstruktioner för fågelskådning på området. Fågelfaunan är dock mångsidig och man kan skåda fåglar t.ex. på Simojärviområdet.

Titta på sevärdheter och utsikter

Det finns inga egentliga utsiktsplatser, men från Paasonvaara utsiktsled har man en fin utsikt över omgivningen. Vid Simojärvi vandringsled på östra sidan av Tuppilampi finns en skogshöjd, från vars bergshällar man har fina vyer över trakten.

Göra skidturer i terrängen

Det finns inga markerade skidspår i Simojärvi- och Soppanaområdena, men man får fritt göra skidturer i terrängen.

Göra långfärder på skidor

Simojärvi samt dess omgivning med friluftsanordningar erbjuder fina möjligheter till långfärder på skidor. Man kan göra en långfärd på skidor längs områdets friluftsleder eller t.ex. på Simojärvi. Markerade skidspår finns inte på området, men man kan åka skidor längs snöskoterrutterna.

Fiska

Simojärvi och områdets övriga sjöar och tjärnar samt åar lämpar sig bra för fiske. Man får meta och pilka i områdets sjöar och åar med stöd av allemansrättan (www.miljo.fi). Till Simojärvi säljs fisketillstånd

  • Till Simojärvi fritidsfiskeområde tillståndsområde nr 2587 (www.eräluvat.fi, på finska) säljs tillstånd för ett dygn, en vecka eller hela säsongen. Tillstånden kan köpas från Forststyrelse. Förutom det lokala tillståndet behöver den som fiskar också ha erlagt den nya fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi).
  • Nätfisketillstånd till Forststyrelsens vatten fås bl.a. från webbutik (www.eräluvat.fi, på finska).
  • I sjöar, tjärnar och bäckar i Simojärvis omgivning får man fiska med Forststyrelsens spöfisketillstånd (www.eräluvat.fi). Tillståndsområdet omfattar inte sjön Simojärvi och de åar (Vohonjoki, Paasonjoki, Penämönjoki, Korvajoki och Soppananjoki) som mynnar i Simojärvi och som är viktiga för laxbesläktade fiskearters yngelproduktion.
  • Forsstyrelsens spöfisketillstånd fås från webbutik (www.eräluvat.fi, på finska).
  • I Yli-Soppananjärvi får man fiska med tillstånd för Rosamo - Yli-Soppananjärviområde där tillstånd för användning av fångstredskap fordras tillståndsområde nr 2015.
  • De som fiskar bör ha erlagt förutom det lokala tillståndet också den nya fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi).
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Jaga

Områdets jaktmarker lämpar sig speciellt väl för jakt av skogshöns. Ranuabor har rätt att jaga på området enligt jaktlagens 8 §, medan icke ortsbor kan skaffa Forststyrelsens tillstånd till småviltsjakt på Ranua kommuns område, tillståndsområde nr 2619 (www.eräluvat.fi), under skogshönsens jakttid.

Björnjakt sker i enlighet med de kvoter som getts för renskötselområdet. Icke ortsbor kan köpa ett personligt björnjaktstillstånd (www.metsa.fi), som beviljas av Forststyrelsen.

För älgjakt gäller att statens marker får utnyttjas av de lokala älgjaktlagen.

Plocka bär och svamp

Stensopp. Bild: Pia ArvolaMan får fritt plocka svamp och bär på Simojärvi- och Soppanaområdena. Det finns rikligt med goda hjortronrika myrar på områdena, och de är lätta att nå. På områdena hittar man också blåbär, lingon och svampar. Läs mer om vad man kan plocka i naturen.

Bada

På områdena finns inga officiella badstränder, men det finns åtskilliga sandstränder där man utmärkt kan bada. I närheten av Yli-Soppananjärvis tältningsområde finns det flera sandstränder.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).