Kundtjänst och guidning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och restauranger

 • I Sevettijärvi finns det en livsmedelskiosk och bar, i Näätämö finns det livsmedelsbutiker.
 • I omnejden finns det företagare (www.inarilapland.fi, på finska och engelska) som erbjuder måltidsservice vid beställning.

Eldplatser och skärmskydd

 • Skärmskydden: Kallokoski, Opukasköngäs, Kontinpaistama och Saunakoski.
 • Opukasjärvi eldplatser.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra öppen eld även på eldplatserna.

Dricksvatten

Vattnet på området är i allmänhet drickbart. Strömmande vatten är bättre än stillastående. Under sommerhettan rekommenderas det, att man kokar vatten först.

Broar

Broar finns längs Sevettijärvi-Pulmanki -leden väster om Opukasjärvi samt vid Näätämöjoki älvs stigen i Kuosnijoki.

Avfallsservice

 • I samband med ödestugorna finns återanvändningspunkter
 • Vid eldplatserna finns det avfallskärl. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det rekommenderas att vandraren iakttar principerna för skräpfritt friluftsliv: det icke nedbrytbara skräp som samlas under vandringen förs bort från terrängen och sorteras.

WC

Det finns torrtoaletter vid varje eldplats, skärmskydd och ödestuga.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Vandraren kan fritt slå läger på området med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi). Vandrarna uppmanas övernatta nära eldplatserna och ödestugorna eller på gamla tältplatser för att minimera slitage av naturen. Tält eller tygvindskydd bör absolut ingå ifriluftutrustningen, även om man planerat att övernatta iödestugor eller skärmskydd.

 • Skärmskydden: Kallokoski, Opukasköngäs, Kontinpaistama och Saunakoski.

Ödestugor

Det finns fyra ödestugor på Sevettijärvi-Näätämö området. Förutom Sollumusjärvi ödestuga finns det stugor vid Sevettijärvi-Pulmanki leden, norr om Sevettijärvivägen.

 • Sollumusjärvi befinner sig nordost om Sollumusjärvi.
 • Opukasjärvi har brunnit och inte mera användas. Det har varit beläget i södra ändan av Opukasjärvi, väster om Ailajoki som mynnar ut i sjön.
 • Iisakkijärvi befinner sig på sydvästra stranden avIisakkijärvi.
 • Huikkimajoki ligger cirka 500 m norr om Huikkimajoki på stranden av en liten tjärn cirka 100 m från vandringsleden.
 • Rousajärvi befinner sig 100 m från sjön, på östra stranden av enbäck som strömmar från Rousajärvis sydöstra del.

Hyresstugor

På området finns fyra Forststyrelsens hyresstugor.

 • Kuosnijoki är beläget på södra stranden av Näätämöjoki vid foten av Alavaara.
 • Saunakoski är beläget på södra stranden av Näätämöjoki på övre sidan om Saunakoski.
 • Kontinpaistama är beläget vid Kontinpaistamalampis strand söder om Näätämöjoki; 500 m från älven.
 • Silisjoki vid Silisjokis mynning på Opukasjärvis strand.

Husbilar och -vagnar

Husbilar och -vagnar kan parkeras på vägförvaltningens parkeringsplatser.

Övernattning i omnejden

Företagare (www.inarilapland.fi, på finska och engelska) i omnejden erbjuder inkvartering. Mera om närtraktens övernattningsmöjligheter kan frågas på Enare kommuns turistinfo (www.inari.fi).

Service för rörelsehindrade

På området finns ingen service för rörelsehindrade. Samemuseum och Övre Lapplands naturum Siida är tillgängliga med rullstol. I byggnaden finns det en handikappanpassad toalett och på museets område utomhus kan man om sommaren röra sig med en assistent.

Övrig service i omnejden

 • I Ivalo (www.inari.fi), ca 155 km från Sevettijärvi, finns omfattande service.
 • I Sevettijärvi finns det ett hälsohus, en bar samt taxi- och flygserviceföretagare.
 • I Näätämö, ca 30 km från Sevettijärvi, finns matbutiker, bränsledistribution och taxiföretagare.
 • Närmaste medicinskåp är i Näätämö.