Kartor över och kommunikationer i Sevettijärvi-Näätämö

Sevettijärvi–Näätämö © Forststyrelsen 2006

Sevettijärvi-Näätämö området är beläget nordost om den stora Enare träsk. Området ligger vid Sevettijärvivägen (nr 971) som förgrenar sig från riksväg nr 4 norr om Enare.

Kommunikationer

Med bil

 • Vägen till Sevettijärvi (nr 971) tar av från riksväg nr 4 cirka 25 km norr om Enare. Till Sevettijärvi by är det 90 km från Kaamanens vägskäl.
 • Körinstruktion till Siida.

Med allmänna kommunikationer

 • Det är bussförbindelse till Sevettijärvi och Näätämö från Enare (Ivalo-Näätämö reguljär tur) och Utsjoki (snabbtur Vadsö/Tana-Rovaniemi, reguljär tur Nuorgam-Ivalo) med byte till bussen från Enare i Kaamanen. Tidtabeller (www.matkahuolto.fi).
 • Från Rovaniemi finns en daglig bussförbindelse till Enare.
 • Närmaste flygstation (www.finavia.fi) finns i Ivalo.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna är belägna på Skoltsamernas kulturhus gård (områdets västra del, informationsskylt), i Jäniskoski (Sevettijärvi-Näätämö -vägen, informationsskylt) och i Kirakkajärvi (Sevettijärvi-Näätämö -vägen). I Näätämö (områdets östra del) finns en informationsskylt över området, men ingen allmän parkeringsplats.
 • Båtramper finns i Sevettijärvi by och i Jäniskoski vid Sevettijärvi-Näätämö -vägen.

Kartor

Elektroniska kartor

© Forststyrelsen 2018

Övriga kartor

 • Sevettijärvi-Nuorgam friluftskarta, 1:100 000, Karttakeskus 2014. Kartan kan köpas bl.a. i Skoltsamernas kulturhus, i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor nr W523, W524 och X513, 1:50 000, Lantmäteriverket. Kartorna kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo, från Karttakeskus och från Lantmäteriverket.
 • Frilufts GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Kaldoaivi Sevettijärvi Nuorgam, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:100 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Övre Lapplands naturum Siida.
 • Näätämöjoki Sevettijärvi Silisjoki vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Vätsäri Sevettijärvi Suolistaipale vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Publikationer

Forststyrelsens publikationer

Publikationerna kan beställas från Ivalo kundtjänst.

Övriga publikationer

 • Lehtola, V-P. (red.) 2003: Inari - Aanaar: Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Enare kommun. 560 s. (på finska)
 • Linkola, A. och M. 2000: Kolttasaamelaiset. Siida - Saamelaismuseo. 32 s. (på finska och engelska)
 • Moshnikoff, M. 2004: Koltat Sevettijärvellä 50 vuotta - koteja ja kulttuureja. CD-rom. (på finska)

 

 Utflyktskarta.fi: Sevettijärvi-Näätämö