Fotvandring Paddling Båtutflykter Besök sevärdheter och utsiktsplatser Terrängskidning Fiske Jakt Bär- och svampplockning

Vad kan man göra i Sevettijärvi-Näätämö området?

Vandra längs markerade leder

I norr ansluter sig området till Kaldoaivi ödemarksområde, genom vilket går två långa leder som börjar i Sevettijärvi. Söder om Sevettijärvi-Näätämö området börjar Vätsäri ödemark.

Paddla och ro

Det går kanotleder genom Näätämöjokis forsars skum och tvärs över de älv- och insjöavsnitt som förenas med Sevettijärvi. Vattenlederna är ödemarkslika: det är flera kilometer till närmaste väg. Talrika insjöfjärdar lämpar sig för rodd och båtliv.

Titta på sevärdheter och utsikter

Ståtliga landskap syns från toppen av Villavaara och Vainospää. Då man bestiger Jänispää belönas man med en fin utsikt över Sevettijärvi.

Skoltsamernas kulturhus är beläget i Sevettijärvi by. Kulturhusets gamla föremål och fotografier skildrar skoltsamernas historia och kultur. I huset får man guidning och där säljs traditionella skoltsamiska hantverk. Kulturhuset är öppet om sommaren.

Utsikt från Jänispää. Foto: Pasi Nivasalo

Göra skidturer i terrängen

Man får skida fritt i området. Skidleden Sevettijärvi-Pulmanki, som är markerad med blåa snedkryss är ödemarkslik: skidspåren prepareras inte regelbundet och troligtvis får skidaren vada i igensnöade spår åtminstone en del av leden. Man kan vid dålig skare använda sig av de snöskoterspår som uppkommit vid servicearbeten och då den lokala befolkningen åkt med snöskoter.

Fiska

Området är på grund av sina vattendrag populärt för fiskare. Det är tillåtet att meta och pilka utan tillstånd på området, dock inte i forsar och strömmande vatten där vattnen är rika på lax och sik. För annat fiske än mete och pilka bör 18-64-åringar erlägga den nya fiskevårdsavgift (www.eraluvat.fi) och inlösa tillbörligt fisketillstånd. Enares fiskeområde tillstånd nr 1564 täcker största delen av bäck-, älv- och insjövattnen i Enare kommun. I Näätämöjoki är fiskeritillståndets nr 1565. Det finns två fiskeområden i Näätämöjoki.

Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska), i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och i Övre Lapplands naturum Siida.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi!
 

Laxparasiten Gyrodactylus salaris har inte ännu spritt sig till våra värdefulla laxfloder. Läs mera.

Jaga

Sevettijärvi-Näätämö området hör till två tillståndsområden: 1605 Näätämö och 1606 Vätsäri. För områdena säljs det en dygnsvisa kvoter mängd småviltstillstånd, med vilka även en utomsockenbo inom givna jakttider kan jaga dalripa, hare, småvilt och vattenfågel. Närfjällen som omger området erbjuder lätt åtkomliga dalripmarker. Renskötsel är en betydande näring i området, så jakttillståndet berättigar inte till jakt med drivande hund. På området kan det på grund av renskötselarbetet finnas begränsningar som varierar säsongvis.

De viktigaste bytesdjuren för de lokala jägarna i Sevettijärvi-Näätämö området är älg och dalripa. Många lokala invånare jagar dalripor med snaror på området för husbehov. Jakt i området som naturturismbransch är ännu under utveckling. De permanent bosatta i Enontekiö, Enare och Utsjoki kommuner har fri jakträtt på statlig mark i sin hemkommun.

Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska), i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och i Övre Lapplands naturum Siida

Plocka bär och svamp

Hjortron, lingon, blåbär och kråkbär är de bär som förekommer på området. Det är tillåtet att fritt plocka bär och svamp på området. Sopparna är vanliga - och endast sällan maskäten.

Bada

Vattnet är uppfriskande även under sommarens hetaste dagar. Man kan finna förträffliga sandstränder vid sjöarna. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).