Filmer i Seitseminen naturum auditoriet

I auditoriet vid Seitseminens naturum kan du titta på naturfilmer av många olika sorter. Du kan välja en föreställning för din gruppguidning enligt eget önskemål. Alla föreställningar är gratis och de visas på begäran under naturumets öppettider. Grupper önskas boka sina föreställningar i förväg.

Seitseminen

 • Stämningsbilder från Seitseminen,18,5 min.
  • Bilder från olika årstider i Seitseminens natur
  • Språkalternativ: finska, svenska, engelska

Skogsnatur

 • Naturen brinner, 15 min.
  • En film om skogarna och hur man vårdar dem.
  • Språkalternativ: finska, svenska, engelska
  • Rekommenderas!
 • Forststyrelsen – naturens skattkammare, flera filmer på ca 5 min.
  • Resmål från naturserien Luonto lähellä i morgonprogrammet på YLE:s kanal 1.
  • Språk: finska

Moss- och vattennatur

 • Gråsälen, 15 min.
  • En film om en liten kuts uppväxt till en stor säl, om sälarnas levnadsvanor och hoten mot deras liv.
  • Språkalternativ: finska, svenska, engelska
    
 • Tolv månader på mossen, 1 h 25 min.
  • En tidsresa till mossar i Egentliga Finland.
  • Du kan också välja att se den/de månad/-er du vill, à 3–10 min.
  • Språk: finska
    
 • Kvarken – brackvattenområde i förändring, 18 min.
  • Språkalternativ: finska, svenska, engelska
 • Skötsel av fågelvatten
  • Fågelvatten som växer igen behöver ofta skötas för att naturvärdena ska kunna bevaras. I filmen förevisas planering av skötseln och dess möjligheter att förverkligas:
   • vid fågelsjön 15 min.
   • samarbete och undersökningar 4,5 min.
   • fångst av små rovdjur 6 min.
   • skötsel av strandkärr 7 min.
   • återställning av fågelvatten
  • Språk: finska
 • Den märkliga Östersjön, 9,5 min.
  • Språkalternativ: finska, svenska, engelska

Traditionslandskap

 • Fädrens värv I
  • En samling bestående av sex kortfilmer av Kansatieteellinen Filmi Oy från 1930-talet. Samlingen har producerats av Suomen Kulttuurirahasto.
  • I filmerna dokmenterar gamla arbetsmetoder:
   • Så föds en stockbåt av asp, 8 min.
   • Höbärgning i Tavastkyro, 14 min.
   • Från svedjerökens trakter, 14 min.
   • Raumo-spetsar, 7 min.
   • Vinterfiske i Rimito, 9 min.
   • Folkliga idrottslekar i Ruovesi, 9 min.
  • Språk: finska
    
 • Fädrens värv II
  • En samling bestående av fyra kortfilmer av Kansatieteellinen Filmi Oy från 1930-talet. Samlingen har producerats av Suomen Kulttuurirahasto.
  • Filmerna dokumenterar gamla arbetsmetoder:
   • Grisslakt i Tammela, 19 min.
   • Med kniv och yxa, 35 min.
   • Getost, 15 min.
   • Konststycken och kraftansträngningar, 12 min.
  • Filmerna är stumfilmer.
 • Fädrens värv III
  • En samling bestående av fem kortfilmer av Kansatieteellinen Filmi Oy från 1930-talet. Samlingen har producerats av Suomen Kulttuurirahasto.
  • Filmerna dokumenterar gamla arbetsmetoder:
   • Vinterfiske i Rimito, 11,5 min.
   • Gångna tiders teknik i Inkeri, 6,5 min.
   • Gångna tiders byaliv i Inkeri, 6,5 min.
   • Vinter i Suonikylä, 24,5 min.
   • Med renskötare i Enontekis (sista delen är bevarad), 8,5 min
  • Språk: finska (förutom renskötarna; stumfilm).
 • Lantmannens landskap, 45 min.
  • En medryckande berättelse om kulturlandskapets uppkomst: svedjebrukstraditioner, luffare och folkmusik!
  • Du kan också välja att se den tidsperiod/region du vill à 10 min.
  • Språkalternativ: finska, svenska
 • Landsbygd i förändring, 12 min.
  • En film om den finska landsbygdens förvandling från början av 1900-talet fram till idag.
  • Språkalternativ: finska, svenska, engelska
    
 • Arbetets och djurens landskap, 15 min.
  • En film om kulturlandskap och deras skötsel.
  • Språkalternativ: finska, svenska, engelska.