Kundtjänst

Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Kovero kronoskogstorp
Guidning för grupper på finska, beställningar från  Forststyrelsen Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15, seitseminen(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Seitseminen naturum

 • Det finns en cafe och restaurang i Seitseminen naturum. Pitopalvelu Sami Jokinen, 050 562 5500, (www.makujenlaguuni.fi).

Eldplatser och kokskjul

 • Kulomäki, naturum: kokskjul, eldplats 150 m längre bort, ved i kokskjulet. ( med skorsten )
 • Iso-Kivijärvi: eldplats
 • Honkaniemi: eldplats
 • Kirkaslampi: kokskjul (med skorsten)
 • Koverolampi: eldplats
 • Haukilampi: eldplats 
 • Jokiristi: eldplats
 • Liesijärvi: eldplats och skärmskydd
 • Kirkas-Soljanen: kokskjul (med skorsten) och eldplats
 • Saari-Soljanen: kokskjul (med skorsten) och eldplats 

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Vid lägerelden. Bild: Timo Nieminen

Dricksvatten

 • Det finns en vattenkran i Kulomäki. Vattenkranen ligger på naturums ytterväggen i restaurangsidan. Den är inte till  vinterbruk. 
 • Vid Kovero finns det brunnar. Brunnsvattnet måste rena innan man dricker det.
 • På Kirkas-Soljanen finns det brunnar. Brunnsvattnet måste rena innan man dricker det.
 • På Pitkäjärvi finns det brunnar. Obs! Vattnet i brunnen är grumligt och kan ha lite järnsmak. Brunnsvattnet måste rena innan man dricker det.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

På nationalparken finns det en torrtoalett i samband med varje tältningsområde och eldplats. Dessutom finns det torrtoalett vid Kovero kronoskogstorp och Pitkäjärvi skogsstuga. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Liesijärvi tältningsplats är ett bra ställe att slå läger. Bild: Timo Nieminen

I Seitseminen nationalpark finns det fem avgiftsfria tältningsområden. De är utrustade med: en eldstad med stockring, ett vedlider, en yxa samt ett utetoalett. Tältningsområdena ligger i

 • Haukilampi
 • Koverolampi
 • Jokiristi
 • Liesijärvi
 • Kirkas-Soljanen

Det finns också skärmskydd på Liesijärvi.

Nära nationalparken finns skärmskydden på Teerilampis södra ända och på Rysäslampis södra strand. Dessa skärmskydd förses inte regelbundet med ved.

Lägerskolgården

Kortesalo hyrestuga är en gammal skogsväktargård. Reservationer och förfrågningar: Forststyrelsen, tfn. 0206 39 5270.

Husvagnar och -bilar

I Seitseminen nationalpark finns det två parkeringsplatser, Kovero och Saari - Soljanen, där det är tillåtet att övernatta i husvagnar och -bilar. På parkeringsplatserna finns det inte elanslutning el.dyl. specialservice för karavanare.

Hyresstugor

Pitkäjärvis stuga, som ligger i nationalparken hyrs från början av maj till slutet av november. Förfrågningar och reservationer Forststyrelsen, tfn 0206 39 5270.

 

Övernattning i omnejden

 • Det finns rum för två till fyra personer vid Seitseminen Naturum inkvarteringshus. Det finns ett stort kök, bastu, dusch och toalett för gemensamt bruk. För mera informasjon och bokningar Seitseminen Naturum (www.seitseminen.fi).
 • I närheten av Seitseminen nationalpark finns Leveelahti hyresstuga (www.lomarengas.fi, på finska och engelska). Bokningar via Lomarengas.
 • I närheten av Seitseminen nationalpark finns Teerilampi hyresstuga (www.lomarengas.fi, på finska och engelska) för 8 personer. Bokningar via Lomarengas.
 • I nationalparkens södra del, finns det möjlighet till övenattning i Seitsemisen torpat (seitsemisentorpat.net, på finska och på engelska). Sydänharju hus finns längs med Sisätöntie, som går från Kovero kronoskogstorp.
 • I nationalparkens södra del finns det möjlighet till övernattning på Särkilammis bärgård (www.sarkilammi.fi, på finska).
 • Strax söder om nationalparken finns det möjlighet till övernatting i Jaulis stugor (www.jaulinkampat.fi, på finska).
 • I nationalparkens norra del finns det möjlighett till övernattning i Oravanmarja (www.oravanmarja.fi, på finska)
 • Man kan göra förfrågningar om omnejdens övernattningsmöjligheter på Seitseminen naturum samt Ylöjärvi (www.ylojarvi.fi, på finska) och Ikalis (www.ikaalinen.fi, på finska) kommunkontor och Parkano (www.parkano.fi, på finska) stadskontor.

Service för rörelsehindrade

Höjdskillnaderna är små på Seitseminenområdet: terrängen är jämn och ställvis kuperad. Naturumet och dess gårdsplan, Pitkäjärvi skogsarbetarstugas gårdsplan samt Multiharju naturstigs östra del är tillgängliga med rullstol. I naturumet finns det en handikappanpassad WC. Den hinderlösa delen av Soljastensuo naturstig är ca 0,5 km lång. Vid stigens startplats finns det ett kokskjul och en torrtoalett för rörelsehindrade. Det finns en torrtoalett för rörelsehindrade i Kovero kronoskogstrop parkeringsplats.

Övrig service i omnejden

 • I Parkano, 20 km från Seitseminen, finns det ett servicecenter. Även Kuru, 26 km från Seitseminen, har en liten tätorts service.
 • Närmaste bränsledistribuering finns i Parkano.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Seitseminen

Samarbetspartnerna i Seitseminen nationalpark erbjuder logi, restaurang- och konferens- samt program- och utflyktstjänster. Skolor erbjuds lägerskole- och naturskolepaket.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 1,9 Kb
(julkaisut.metsa.fi)